U sečské přehrady postavili kvůli nedostatku železa vodovodní potrubí ze dřeva

28. červen 2016
Česko – země neznámá

Hydroelektrárna pod sečskou vodní nádrží v Pardubickém kraji se dostavovala za války. Veškeré železo se v té době přetavovalo na válečný arzenál. Proto se stavitelé rozhodli, že na stavbu vodního přivaděče použijí místo ocelových trubek dřevěná prkna.

Vodní elektrárna stojí na levé straně řeky Chrudimky asi kilometr a půl pod korunou přehrady. Voda do ní přitéká nízkotlakovým přivaděčem. Až do roku 2010 bylo toto potrubí dřevěné, což byl zajímavý technický unikát. Pramínky vody tryskající z obrovské dřevěné housenky byly po dlouhá léta lákadlem pro turisty z širokého okolí. V zimě prosakující voda zamrzala a vytvářela kolem potrubí ledová pohoří.

Celková délka přivaděče byla 1 280 metrů, z toho 48,4 metru bylo ocelové, 377,3 metru železobetonové a 854,3 metru tvořilo dřevěné potrubí. V průřezu měl přivaděč dva metry. Jeho dřevěná část byla složena z osmi centimetrů širokých dýhových bloků, které byly staženy do tvaru válce ocelovými obručemi.

Nikdy nekončící opravy

Dřevěné části potrubí pochopitelně rychle podléhaly hnilobě a musely se často opravovat. V roce 1980 dospěl stav přivaděče do havarijní situace. Proto došlo k výměně všech starých částí, které se nahradily novým dřevem. Voda pak tímto potrubím přitékala k turbínám elektrárny dalších 30 let.

V zimě protékající voda namrzala a vytvářela fantastické ledové obrazce

Soukromá firma, která vlastní elektrárnu a spolu s ní i přivaděč, chtěla toto unikátní potrubí zachovat. Nenašla ale žádnou dodavatelskou firmu, která by byla ochotná nad rekonstrukcí převzít záruku. O záchranu potrubí se snažilo i občanské hnutí Altus, které žádalo Ministerstvo kultury ČR o uznání této stavby za kulturní památku. To ale bohužel nebylo možné kvůli opravám z 80. let, protože kvůli výměně dřeva už nešlo o původní stavbu.

Dřevo nahradila ocel

V roce 2010 se rekonstruovala elektrárna a při té příležitosti došlo i k výměně dřevěného potrubí, které bylo v celé délce nahrazeno ocelovými trubkami. Tím zmizela z krajiny pod sečskou hrází ojedinělá technická památka. Nezmizela ale úplně.

Před šesti lety bylo dřevěné potrubí vyměněno za ocelové

Zájemci si část původního potrubí mohou prohlédnout na třech místech v okolí Seče. První dvoumetrový blok je vystaven u zámečku, dnes městského úřadu, druhý na pláži v kempu a třetí leží přímo u elektrárny.

U potrubí před zámkem stojí informační tabule, ze které se návštěvníci dozvědí nejen technické parametry elektrárny a jejího přivaděče, ale i celou historii tohoto zmizelého dřevěného unikátu.

autor: KSA
Spustit audio