Údolí Kosího potoka potěší všechny romantiky a milovníky přírody

1. červen 2016
Česko – země neznámá

Z české krajiny už téměř vymizely přirozeně se klikatící potoky a potůčky. Meandry přitom vytvářejí nejen krásná romantická zákoutí, ale hlavně přirozené prostředí pro okolní pestrý život. Takovým místem je přírodní park v údolí Kosího potoka na Tachovsku v západních Čechách. Nedávno tu obnovili naučnou stezku s informačními tabulemi.

Kosí potok pramení v oblasti Českého lesa pod vrcholkem hory Dyleň na Chebsku. Jeho voda vytvořila za dlouhá tisíciletí hluboké údolí zachované dodnes bez větších zásahů člověka. Díky tomu, že potok z velké části teče lesem, nedošlo v minulosti k jeho napřímení, jako to bylo v 50. letech běžné na většině našeho území.

Rozmanitost a čistota zdejší přírody uchvátí návštěvníka hned při vstupu do nenápadného údolíčka. Údolím se nese šumění potoka prosycené pestrým ptačím orchestrem. Do toho poletují motýli nad rozkvetlými loukami.

Jedné z nich se říká vstavačová louka. V květnu je na ní možné spatřit koberce divokých orchidejí - vstavače zvaného kukačka, vachtu trojlistou nebo zimostrázek nízký. Údolí Kosího potoka právem kraluje voda, která rozhoduje o tom, jak bude její okolí vypadat.

Jak vznikají meandry a ostrůvky

Říční meandry vznikají tak, že se tekoucí voda musí vyhnout podloží z tvrdšího materiálu. Musí ho jednoduše obtéct. Vnější část ohybu hydrobiologové nazývají výsep, vnitřní část potom plochý jesep. Území uvnitř meandru se jmenuje ostruha.

Kosí potok

Takzvaným vzrůstem meandru se někdy ostruha zúží natolik, že za vyšší hladiny vody může být proudem proříznuta. A ostrůvek je potom na světě. Původním korytem někdy voda přestane téct a vytvoří se slepé nebo vedlejší rameno, které obvykle později zaroste vegetací. Tento přirozený děj se tu odehrává už tisíce let, díky čemuž můžete pozorovat třeba ledňáčky, kteří právě meandrující potoky vyhledávají.

Nejen pro svoji přírodní jedinečnost bylo údolí Kosího potoka v roce 1978 vyhlášeno takzvanou oblastí klidu. O rok později zde jako první na Tachovsku vyznačil pro všechny milovníky přírody Klub českých turistů zelenou trasu.

V rámci naučné stezky se ale přeci jen seznámíte se zdejší stopou člověka. V údolí stávaly v minulosti mlýny a dokonce i papírna. Dnes už dávno zaniklé objekty připomínají jen infomační panely nebo pár rozvalin.

Znovuobnovená naučná stezka údolím Kosího potoka vás zcela jistě nabije pozitivní energií. Infomační panely zase doplní znalosti ze světa flóry i fauny. U informačních panelů se zabaví i děti, u každého zastavení na ně totiž čeká úkol.

autor: Pavel Halla
Spustit audio