Uhelná historie. Muzeum Keltičkova kovárna připomíná prvopočátky hornictví v Ostravě

13. prosinec 2016
Česko – země neznámá

Na Ostravsku používal uhlí už pračlověk. Přesvědčit se o tom můžete na Landeku, kde se našly ohořelé zbytky. Je pravděpodobné, že občas někdo v průběhu staletí náhodně zjistil, že ty divné černé kameny hoří. Pravý objev, který stál na počátku hromadné těžby černého zlata, ale učinil údajně až jistý, nepříliš majetný kovář.

Podle pověsti žil v tehdejší Polské Ostravě kovář Keltička. Měl tam svou podkovářskou dílnu, ale jako každý malý živnostník si snažil trochu přilepšit pěstováním vlastních plodin. Obhospodařoval proto kus pole v údolí zvaném Burňa. Uprostřed pole stál ale mohutný strom, který překážel v obdělávání. Keltička proto najal dělníky, kteří strom porazili a pařez vykopali.

Bylo právě poledne, a tak si chtěli ohřát oběd. Obložili si vykopanými kameny ohniště. Jaké bylo jejich překvapení, když zjistili, že zvláštní černé kameny hoří. Zpráva se roznesla a lidé si sami začali chodit na pole pro kameny na topení. To se Keltičkovi nelíbilo, a tak požádal vrchnost o povolení, aby mohl uhlí těžit a prodávat sám. Psal se rok 1776. A tím přemaloval původně chudobné Ostravsko na černo.

Reálná historická postava

Kovář Keltička skutečně v 18. století žil na území dnešní Slezské Ostravy. Jeho existenci je možné dohledat v dobových dokumentech. Na Zámostí také stávala historická kovárna. Dnes tam mají domek manželé Danuše a Svatopluk Chodurovi a při nejrůznějších úpravách a rekonstrukcích našli kladiva, kleště a další pozůstatky dávných kovářů.

Památník na zahradě Keltičkovy kovárny

Rozhodli se, že si v přízemní svého domu zřídí soukromé muzeum, které bude připomínat objevitele uhlí a také prvopočátky hornictví. Obdivovat v něm můžete nejen nejrůznější nálezy uhelnatých zkamenělin, ale také vybavení kovárny, náčiní potřebné k hornickému řemeslu, dobové fotografie, hornické kroniky nebo předměty dokazující, že majitel muzea je hrdý Slezan. Ostatně u plotu před muzeem nechal postavit kapličku věnovanou svaté Hedvice, patronce Slezska.

Návštěvu Muzea Keltičkova kovárna na Slezské Ostravě si dohodněte nejlépe předem. Telefonní kontakt najdete na stránkách www.keltickovakovarna.cz.

Spustit audio