Uniká, nebo je chycen? Na slavném pardubickém domě uvidíte Jonáše v tlamě velryby

25. říjen 2016
Česko – země neznámá

Historickým symbolem Pardubic je Zelená brána, renesanční zámek a také unikátní měšťanský dům na Pernštýnském náměstí. Na jeho fasádě na konci 18. století místní sochař Jakub Teplý vytvořil jedinečnou štukovou výzdobu. A podle ústředního motivu se domu také říká - Dům U Jonáše.

Měšťanský dům na východní straně Pernštýnského náměstí nepřehlédnete. Téměř celou plochu fasády čtyřpodlažního objektu totiž pokrývá bohatá štuková výzdoba. S výjimečným tématem, postavami i provedením. Dům U Jonáše si můžete prohlédnout nejen zvenčí, výstavní prostory v něm má Východočeská galerie v Pardubicích.

Hlavním tématem výzdoby domu je příběh starozákonního proroka Jonáše, který nechtěl uposlechnout jeden z božích příkazů. Proto se vydal na moře, ovšem Bůh na něj seslal bouři. Námořníci usoudili, že je to právě kvůli Jonášovi, a tak ho svrhli do moře. Jonáš se dostal na tři dny do břicha velryby.

Jestli na fasádě pardubického domu velryba Jonáše právě polyká, nebo ho propouští, není jasné. Autorem reliéfní výzdoby, která pochází z roku 1797, je pardubický sochař a řezbář Jakub Teplý. Kromě Jonáše a motivů z vodní říše, jako například mořské panny nebo mořského koně, fasádu doplnil ještě Božím okem a postavami sv. Petra a sv. Floriana. Na fasádě najdete i dvojice amoretů. Portál domu původně ještě zdobily dvě plastiky karyatid.

Dvůr a zadní trakt Domu U Jonáše

Bohaté dějiny čp. 50

Prvním doloženým majitelem Domu U Jonáše byl Jan Tranda, který ho vlastnil ještě před rokem 1507. Tehdy Pardubice lehly popelem. Pernštejnové se ale o město vzorně postarali, a tak po požáru vznikla koncipovaná zástavba patrových domů. Další patro honosnému měšťanskému domu přibylo po velkém požáru Pardubic v roce 1538. A byli to opět Pernštejnové, kteří městu dali ve své době velmi moderní podobu.

V Domě U Jonáše se dodnes zachovaly části interiérů z pozdně gotického období. K nim patří dvoulodní vstupní síň v přízemí domu, tzv. mázhaus. Byl to komunikační uzel, který propojoval obytné patro, sklep, průjezd, dvůr a sloužil i obchodní činnosti nebo řemeslu. Obecně byl mázhaus téměř vždy zaklenutý, s použitím asymetricky umístěného středního sloupu.

Čtěte také

Jedním z nejcennějších architektonických prvků Domu u Jonáše je sklípková klenba v mázhausu. Je jedna ze dvou, která se v Pardubicích v měšťanských domech zachovala. V Domě U Jonáše najdete i části renesanční nástěnné malby s rostlinným motivem. Od 19. století nesl dům pojmenování „U Velryby“, později „U Jonáše“.

V roce 1972 objekt získala pro výstavní činnost Východočeské galerie v Pardubicích. V restitučním řízení v polovině roku 1991 ale o cenný objekt přišla, teprve v prosinci roku 2000 se znovu podařilo dům pro Východočeskou galerii odkoupit.

V Domě U Jonáše se zachovaly fragmenty raně renesanční nástěnné malby

V současné době galerie v Domě U Jonáše nabízí dlouhodobou expozici - Jedno místo prázdné - České umění 2. poloviny 20. století. Ze svých bohatých sbírek Východočeská galerie vybrala například významná díla M. Medka, K. Nepraše, A. Šimotové, E. Kmentové, F. Kyncla a dalších autorů. V Domě U Jonáše galerie pravidelně pořádá také sezonní výstavy, přednášky a tvůrčí ateliéry.

autor: BRA
Spustit audio