Úterní Noční linka: Vaše krajové nejen kulinářské unikáty a speciality

30. březen 2021

Jaké speciality náleží vašemu kraji, místu, kde právě vy žijete? Jsou to jedinečná krajová jídla? Jedinečná příroda, nebo kulturní a historické památky? Osobitý folklór a lidové kroje? Jedinečné písně, nebo tance, které dnes už mají svoji historickou hodnotu? Nebo jsou to známí básnícci a spisovatelé, kteří ve vašem kraji tvořili? Jaké krajové unikáty a speciality bychom našli právě u vás? 

Do Noční linky nám přišel vzkaz a zároveň výzva od pana Františka: "Uvítal jsem pořad, který jste v Noční lince věnovali lidovému nářečí. Český jazyk, národní zvyky a obyčeje, kroje, nářečí i dialekt zákonitě patří i dnes do národního bohatství. Už proto, že je to odkaz našich prostých předků i slavných národních buditelů v době germanizace. Prosím, zda by bylo možné podobný pořad opakovat ve vhodném termínu. Uvítal bych i rozšíření například o známé klasiky naší literatury a básníky, nebo další krajové unikáty a speciality. Pochlubme se tím, co máme u nás doma!" Výzva pana Františka tedy určuje další téma Noční linky. Krajové unikáty a speciality, nejen kulinářské, ale také kulturní a historické, které by se našli právě u vás?

Spustit audio