Úterní Noční linka: Veselé a třeba i trochu jiné Vánoce

Moderátorka Zora Ježková
Moderátorka Zora Ježková

 Kdy jste prožili opravdu veselé Vánoce? Jaké humorné příběhy takové Vánoce provázely? Donutili vás někdy okolnosti být na Štědrý večer jinde než u domácího stolu? A nebo jste si třeba dobrovolně zařídili  svátky jinak než v teple domova? 

Znám řadu rodin, pro které je prožívání vánočních svátků a hlavně příprava na ně velkým stresem, který zpravidla vrcholí které právě prožíváme a kterým směřujemehádkou a prohlášením:"Ať už jsou ty svátky za námi!" O předvánočním a vánočním období Dave Barry kdysi humorně napsal : „V dávných dobách, kdy se tomuto období ještě neříkalo 'nákupní sezóna', nazývali ho křesťané Vánoci a chodili do kostela; Židé mu říkali chanuka a chodili do synagogy; ateisté chodili na večírky a opíjeli se. Lidé míjející se na ulicích si pak říkali: 'Veselé Vánoce!', 'Veselou chanuku!' nebo v případě ateistů 'Pozor na ten sloup!'." Ano, také s dávkou laskavého humoru můžeme pohlížet na Vánoce. Zažili jste také vy někdy opravdu veselé Vánoce? A trávili jste někdy Vánoce jinak, než je zvykem, tedy v kruhu rodinném u Štědrovečerního stolu? Prožili jste někdy netradiční Vánoce?