Úterý: Můj brácha má príma bráchu

Marcela Vandrová

Jaké máte zkušenosti Vy, milí posluchači Noční linky? Bylo a je to soužití s Vaším bratrem či sestrou vždycky ideální?

Problematikou vztahů mezi sourozenci se odedávna zabývají psychologové a jsou i teorie o tom, jak se vyvíjejí vztahy mezi více dětmi v rodině. A co teprve jedináči nebo dvojčata! I o nich existují nejrůznější psychologické teorie.. A nejlépe se prý vztahy mezi sourozenci poznají při dělení majetku po rodičích.