V kapli sv. Anny Santini poprvé uplatnil svou geniální práci se světlem a geometrií

16. květen 2018
Kaple sv. Anny

Historický areál Panenské Břežany ve středních Čechách se skládá z překrásného barokního zámku a zcela unikátní kaple sv. Anny postavené v roce 1707. Dnes patří celý komplex Památníku národního útlaku a odboje, který sídlí na zámku.

Kaple patřila až do konce 18. století klášteru benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě. Právě sv. Anna patří mezi nejoblíbenější světice tohoto řádu. Na stavbu kaple byl povolán slavný český architekt s italskými kořeny Jan Blažej Santini-Aichel. Kaple sv. Anny je jedním z jeho nejkrásnějších děl, u kterého vůbec poprvé použil některé typické prvky svého stavebního umění, které později ještě rozvinul.

Jan Blažej Santini-Aichel byl ke stavbě kaple pozván jako mladý autor, který si svým talentem postupně vybudoval velké uznání. Právě v Panenských Břežanech poprvé uplatnil princip paprsčité centrály. Hra světla je tedy to první, co návštěvníka při vstupu do kaple ohromí.

Kulatá centrální kopule má šest oken a nesou ji polosloupy a římsy. Jak se slunce postupně kolem kopule otáčí, světlo proudí dovnitř po celý den a vytváří hru světla a stínu. Světlo se ještě navíc lomí o výklenky a násobí se o další doplňující okna u balkonů a v přízemních bočních kaplích, která nasvěcují postranní oltáře. Při slunečním dni působí celkový efekt jako by do kaple někdo pustil několik reflektorů z různých stran. Vnímání světla navíc zesiluje pastelově žlutá barva výmalby vnitřních i venkovních stěn.

Kaple sv. Anny představuje nejen poklad stavební, ale také umělecký. O tom svědčí centrální oltář od lužickosrbského řezbáře Matěje Václava Jäckela. Je na něm vyobrazená celá generace Svaté rodiny - sv. Anna jako babička malého Ježíška, spolu s ní také její dcera, Panna Marie a v pozadí oba jejich manželé – sv. Josef i sv. Jáchym. Takto společně najdete dvě generace Svaté rodiny na oltářních obrazech jen velmi vzácně.

Hlavní kopule

Dva boční oltáře z roku 1891 jsou dílem Josefa Mathausera. Po stranách stojí sochy českých patronů, svatého Václava a svatého Víta. Barokní je i kazatelna s drobnou sochou svatého Jiří.

Půdorys kaple sv. Anny se skládá ze soustavy kružnic. Zvenčí vidíme kapli ve tvaru trojúhelníku se stěnami prohnutými směrem dovnitř. Uvnitř hlavní lodě kaple naopak vnímáme půdorys pravidelného šestiúhelníku a především kulaté obrysy kopule a centrální kaple, která díky svému geometrickému tvaru přináší i překrásné akustické efekty. Při kázání se tak slovo kněze krásně nese do všech stran.