V Lensedlech si můžete vyzkoušet roli zvoníka nebo přímo na návsi sáňkovat

2. březen 2018
V horní polovině návsi najdete volně přístupnou zvoničku

Ladův kraj ve středních Čechách proslavil kocour Mikeš a Ladovy rodné Hrusice. V mikroregionu nedaleko Prahy je ale mnoho dalších zajímavých a opomíjených míst. Patří mezi ně malá vesnička Lensedly, jejíž jedinečnou atmosféru oceníte zejména, když zavítáte na náves. Ideálně v pravé poledne nebo za klekání, abyste se mohli ujmout role zvoníka.

Lensedly se nacházejí v kopcovité krajině nedaleko Ondřejova a okolní příroda určila celkový ráz vesničky. Je totiž postavená v prudkém kopci, takže na místní návsi můžete v zimě bez problémů sáňkovat. A protože jsou Lensedly mezi kopci doslova schovány, působí jako zapomenutá vesnička někde v podhůří.

První písemné zmínky o obci pocházejí z roku 1357, ale pravděpodobně byla osídlena už ve 13. století. Připadala totiž k nedalekému hradu Zlenice. Náves tvoří staré venkovské domy a stavení, které stojí přesně proti sobě. Uprostřed se tyčí památkově chráněné lípy, které tvoří krásné stromořadí.

V horní polovině návsi najdete volně přístupnou zvoničku, která vybízí k tomu, aby si na ní návštěvníci zazvonili. Ideálně v pravé poledne. V neuvěřitelné klidné vesnici se zvonění o to více rozléhá.

Náves je koncipovaná stylově. Roubenky stojí proti sobě a lidé si doslova koukají do oken. A to místní obyvatele vede k udržování jednoho velmi příjemného starého zvyku. S příchodem jara otevírají zahrady a připravují pohoštění. Lidé si oblékají kroje a tančí za doprovodu místní kapely Českou besedu.