V Malém muzeu Bible ve Starém Pelhřimově uvidíte Legobibli i nejmenší Bibli na světě

17. únor 2016
Bible do nepohody nerozhodí voda ani oheň

Ve Starém Pelhřimově na Vysočině vzniklo na začátku února Malé muzeum Bible. Je to nejen přehlídka stovek Biblí různých tvarů, druhů a jazyků, ale i pohled do její historie. Za dveřmi stojí funkční replika starého tiskařského lisu, kde vám provozovatel muzea Vladislav Donát postaru vytiskne list z Bible kralické.

I když má muzeum ve Starém Pelhřimově v názvu slůvko malé, najdete v něm přes tři sta šedesát Biblí. Sbírka je zapsaná i v české knize rekordů. V krytých vitrínách jsou k vidění nejstarší tisky od části Bible kralické z roku 1587, po Bibli Melantrichovu a spisy Jana Ámose Komenského.

Můžete si zkusit přečíst texty ve staroslověnštině, kterou k nám přinesli Cyril s Metodějem, i Bibli v nejmodernější češtině. Jen jazykových mutací je tu nepočítaně. Mezi nimi například i esperanto, romština nebo slepecké Braillovo písmo. „Od Gutenberga až po dnešek bylo vydáno přes sedm miliard výtisků Biblí a alespoň její části jsou překládány do více než dvou tisíc osmi set jazyků,“ říká sběratel Biblí Vladislav Donát.

V regálech jsou stovky biblí. Můžete si sednout a listovat

Člověk by si řekl, že Bible je pořád jen Bible. Většinou si ji představujeme jako tlustou knihu složenou ze Starého a Nového zákona. Ano, obsah je stále stejný, forem je ale nepočítaně. „Máme malé verze, které se vydávají pro vojáky, motorkáře, kamioňáky nebo do nemocnic, ale třeba i Bibli do nepohody,“ ukazuje Vladislav Donát na akvárium, ve kterém je ve vodě kromě rostlin a živé rybky i otevřená kniha. Její listy jsou ze speciální umělé hmoty a přežijí prý nejen koupel ve vodě, ale i pád do ohně.

Návštěvník se může zapojit i do přepisování Bible

Pelhřimovské muzeum Bible má objednanou i nejmenší Bibli na světě. Malá knížečka má rozměry čtyři a půl na čtyři a půl milimetru. „Je v ní kompletní text. Dnes se používá, aby si ji někdo zasadil třeba do nějakého šperku a měl Písmo vždy u sebe,“ vysvětluje Vladislav Donát. A to zdaleka není všechno, co může muzeum nabídnout.

V pobělohorské době lidé bible ukrývali různými způsoby...

Vedle akvária leží velké barevné knihy, ve kterých by nikdo Písmo nehledal. „Je to komiks. Někdo si dal tu práci a z Lega postavil tisíce biblických scén a nafotil je,“ říká průvodce a ukazuje i na Minecraftbibli, která vychází ze známé počítačové hry.

Muzeum nezapomíná ani na dobu, kdy byl tisk Bible v Československu problematický. Bible se tiskly v zahraničí a pašovaly se. „I mí rodiče pašovali Bible ze západu,“ říká Vladislav Donát a ukazuje na dveře automobilu opřené o stěnu. Z polstrování dveří vykukuje jednoduše vázaná kniha. Ukázek ukrývání Bible je tu víc. V dobách pobělohorských ukrývali lidé knihy do trámů, v expozici muzea je i Bible zapečená v chlebu.

V muzeu si návštěvník může vyzkoušet psaní brkem a může se zapojit do ručního přepisování celé Bible. „Každý může přepsat libovolný počet veršů, tam, kde pisatel před ním zrovna skončil,“ dodává Vladislav Donát.

Více informací najdete na www.malemuzeumbible.cz