V Mikulově je architektonicky zajímavá synagoga a třetí největší židovský hřbitov v Česku

15. červenec 2018

Letní měsíce jsou spojené s cestováním a poznáváním zajímavých míst, a tak se i my budeme v našem pořadu vydávat na návštěvu židovských památek. Dnes se vypravíme do Mikulova, kde žila nejpočetnější židovská komunita na Moravě. Mikulov byl duchovním, kulturním a politickým centrem moravských Židů.

Židovská čtvrť v Mikulově vznikla v těsném sousedství zámeckého vrchu. Co se z ní dochovalo, vyjmenovává historička Dana Vedra, která několik let pracovala v Regionálním muzeu v Mikulově.

„Především bych vyzdvihla horní synagogu, která je zároveň nejstarší a nejvýznamnější synagogou v Mikulově a jedinou, která se dodnes dochovala. Dále je tu židovská čtvrť, ke které patří i rozsáhlý židovský hřbitov, po Praze a Kolíně největší židovský hřbitov v Česku, který obsahuje přes 4200 čitelných náhrobků. Je to kulturní památka velmi navštěvována i ze zahraničí židy, kteří se chodí modlit k velkým zemským rabínům, kteří jsou zde pohřbeni.“

Veverka na Židovském hřbitově v Mikulově

Domy v bývalé židovské čtvrti jsou většinou v soukromém vlastnictví.

„Další památkou jsou zde různé měšťanské domy z doby renesance nebo baroka s typickými architektonickými portály z doby baroka, které jsou pro mikulovské židovské město příznačné. Z původních 390 domů v židovské čtvrti se zachovalo pouze 90. Dále tu máme mikvi, která byla znovu objevena v roce 2006 při archeologickém průzkumu.“

Mikulovská synagoga je v českých poměrech jedinečná svým stylem.

„Co se týče architektury, tak interiér je tzv. polského typu. Pochází z doby po roce 1719, kdy židovská čtvrť v Mikulově vyhořela a základy synagogy byly znovu přestavěny do barokního stylu, který dnes vidíme. Polský typ synagogy spočívá v principu čtyř kupolí, které jsou neseny čtyřsloupím kolem tzv. řečniště. Bohatá štuková výzdoba je prací Ignáce Lengelachera, známého rakouského sochaře a dvorního sochaře, který je také autorem plastik na zámku v Mikulově, na mikulovském náměstí a v zámecké zahradě.

Aron ha-kodeš a čtyři sloupy v Horní synagoze v Mikulově

Synagoga v Mikulově byla restaurována v rámci projektu 10 hvězd a v roce 2014 se otevřela veřejnosti. Na jejím obnovení pracoval ateliér architekta Jana Soukupa.

„Ta péče těch lidí, kteří ji stavěli na konci 17. a na začátku 18. století, je tam přímo hmatatelná. Bylo vidět, že ta stavba byla dělána s láskou a že se předpokládalo, že bude hodně a dobře užívaná.“

Horní synagoga v Mikulově

Architekt Jan Soukup poprvé do mikulovské synagogy vstoupil čtyři roky před jejím znovuotevřením a už tehdy pocítil její mimořádnost.

„Byla zdevastovaná, Aron ha-kodeš byl zničen, místo něj byla jen taková nika ve zdi a bylo tam takové červené vymalování. A přesto to člověk cítil, že tato komunita byla velice silná, vzdělaná, mnoho věcí znala a vyznala se i v soudobém výtvarném umění, takže si pořídila takovouto krásnou synagogu.“

A jak dodává Dana Vedra, v synagoze je umístěna stálá expozice.

Židovský hřbitov v Mikulově

„Expozice je věnována osobnosti rabína rabi Löwa a také židovské vzdělanosti na Moravě. V přízemí se nachází informace a panely k historii mikulovské židovské obce.“

Židovskou čtvrtí v Mikulově vede zhruba kilometrová naučná stezka, která má 14 zastavení.

Spustit audio