V Muzeu berounské keramiky si můžete na kruhu vytvořit vlastní výrobek

30. duben 2015
Česko – země neznámá

Středočeské město Beroun letos slaví 750 let od první písemné zmínky. Není náhoda, že se slavné Berounské hrnčířské trhy konají každoročně právě tady. V okolí Berouna vždy byla kvalitní hrnčířská hlína, a tak není divu, že nejstarší nálezy keramiky pocházejí z pravěku.

Zlatý věk berounské keramiky přišel v období renesance na přelomu 16. a 17. století, kdy se zde vyvinul specifický způsob dekorace. Berounské keramice tohoto období se dokonce říkalo tzv. „Berounské zboží“ – protože se vyvážela na trhy po celých Čechách a dokonce i do střední Evropy.

„Berounské zboží“ si můžete prohlédnout v nově zřízeném Muzeu berounské keramiky. Nachází se v historickém Rajnovském domě, který je vrostlý do městského opevnění z doby počátků města Berouna z konce 13. století.

Berounskou keramiku poznáte podle dekoru - tělo je červené a malba je bílá a zelená. Často se jedná o rostlinné a geometrické motivy, ale vyobrazena bývají i zvířata a různé postavy. Ve své době se jednalo o originální dekor, který se nikde jinde nedělal.

Hrnčířský kruh v dílně

Glazura se nanášela nikoliv štětcem, ale kukačkou, což byla nádobka, ze které se barva na povrch lila. „Berounské zboží“ bylo oblíbené i na Pražském hradě, je doloženo, že se z ní jedlo a pilo například při korunovaci krále Matyáše.

Přímo v muzeu si můžete prohlédnout velkou keramickou mapu s vyznačením míst, kde byly v Berouně nalezeny keramické pece. A také tu uvidíte, do jakých míst Evropy se tato barevná keramika vyvážela.

V historických oknech muzea jsou vystaveny archeologické nálezy keramiky, která předcházela slavné „Berounské zboží“, tedy výrobky z doby od 13. do 15. století. Druhá polovina horního patra je věnována vývoji užitkové keramiky. Dostanete se tu do atmosféry kuchyní našich prababiček.

Mapa Evropy, kde se našlo Berounské zboží

A navštívit můžete také místní dílnu. Najdete ji v přízemí muzea a je v ní připraveno vše, abyste si sami mohli vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu a vypálit si vlastní výrobek. Výhodou je, že přístup sem má každý a není třeba si rezervovat žádný čas nebo absolvovat kurz či workshop. Dostanete k dispozici hrnčířskou hlínu, hrnčířský kruh a samozřejmě základní radu. Potom už je vše jenom na vás.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2449.642550132084!2d14.07216556028766!3d49.96512736511848!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470ba56afc481a45%3A0xf45e2c38eb2081ae!2zWsOhbWXEjW5pY2vDoSAxNC81LCAyNjYgMDEgQmVyb3VuLCDEjGVza8OhIHJlcHVibGlrYQ!5e1!3m2!1scs!2s!4v1430386002104" width="640" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
Spustit audio