V Nemanicích na Domažlicku mají železniční nádraží, které nikdy nevidělo koleje

22. září 2014
Česko – země neznámá

Když se o někom řekne, že je „princ z Nemanic“, znamená to většinou, že je opravdu chudý. Ale co myslíte, existují u nás vůbec Nemanice? Představte si, že ano. Najdete je v západních Čechách téměř u hranic s Německem a svému jménu jsou už po několik století skutečně věrné. Nemanicko bylo a je kraj velice chudý. Rozhodně to ale neplatí o přírodě, která je tam právě díky tvrdým životním podmínkám dodnes krásná a zachovalá. Vidět tam můžete třeba unikátní louku plnou orchidejí.

Nemanice se nacházejí na historicky hodně smolném území. Život tu nikdy nebyl snadný. Na chudé půdě se nedařilo žádným zemědělským plodinám. Lidé tu žili ve skutečné chudobě. Německy se ještě v 18. století obec jmenovala „Wassersuppen“ – tedy Vodové polévky, což přesně vystihuje tehdejší bídu. Možná ještě přesněji než slovo Nemanice.

Zlatou éru rozmachu zažilo Nemanicko až s nástupem průmyslové revoluce v 19. století, kdy i sem dorazila výstavba továren, třeba sklárny nebo výrobny zátek, a tím i práce a zdroj příjmu pro místní obyvatele.

Nemanice

Hospodářská krize ve 30. letech a následně druhá světová válka ale vrátily Nemanicko zpátky k „vodovým polévkám“. Samostatnou kapitolou zůstává odsun zdejšího obyvatelstva po druhé světové válce a následná proměna území v neprostupnou součást totalitní železné opony. Ta oblast kolem Nemanic zakonzervovala na několik dalších desítek let až do roku 1989. Díky tomu se tam však dochovala člověkem téměř nedotknutá příroda.

Lesy, pastviny, potoky a unikátní louka plná vzácných orchidejí

Jedno z míst, které určitě musíte navštívit, je louka orchidejí. Najdete ji nad Nemanicemi u Staré Huti. Jde o mokřadní rašelinnou louku s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin. A proč se tu orchidejím tak daří?

Chudý nemanický kraj nezažil zemědělskou mechanizaci a intenzivní zemědělské hospodaření. Louku tak dlouhá desetiletí a naštěstí i dnes sečou ručně. Ke zdárnému růstu orchidejí přispívá i přirozený koloběh. Stáda ovcí a jaků domácích, která tu na podzim spásají louku a přirozeným způsobem roznášejí nová semena. Nejvíc kvetoucích orchidejí můžete obdivovat v červnu, kdy se louka nad Nemanicemi u Staré Huti proměňuje v růžovobílé moře květů.

Jeden z místních spokojených obyvatel

Historických paradoxů si Nemanice užily víc než dost. Jednou z úsměvnějších událostí je příběh železničního nádraží. Během druhé světové války tu vyrostla na místní poměry skutečně velká nádražní budova, kterou měly koleje spojit s osm kilometrů vzdáleným německým městem Cham a dvanáct kilometrů vzdáleným Trhanovem. Postavilo se ale jen nádraží, koleje už Němci položit nestihli. Nemanické nádraží ve Staré Huti tak příjezd vlaku nikdy nezažilo.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d5188.928129244689!2d12.722105445522383!3d49.43794546337681!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xec63e13a657845ec!2zTmVtYW5pY2UgLSBPYmVjbsOtIMOaxZlhZA!5e0!3m2!1scs!2scz!4v1411377366587" width="610" height="350" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: Pavel Halla
Spustit audio