V Poličce na Svitavsku mají rybník, který dříve chránil město a dnes slouží odpočinku a zábavě

Podzim na Synském rybníce
Podzim na Synském rybníce

Synský rybník je neodmyslitelnou součástí historie města Poličky na Svitavsku v Pardubickém kraji. Pochází patrně již z doby založení města okolo roku 1265, kdy chránil celou jeho jižní stranu. Svou šířkou 60 až 80 metrů téměř znemožňoval útok nepřátel, a to i v případě vypuštění, neboť bahno by bylo nemenší překážkou než voda.

Rybník nahrazoval široký vodní tok, který města v minulosti ke své ochraně s oblibou využívala. Původně neměl žádné jméno a byl označován jako rybník městský. Počátkem 20. století byla jeho východní část zavezena a přeměněna v park.

V dnešní době se nachází, dá se říci, v centru města. Kopíruje celou jižní stranu Poličky a má délku 700 metrů. Po celé jeho jedné straně se táhnou městské hradby, neboť byl součástí obranného systému. Postupem doby, kdy opevnění ztrácelo svůj význam, se jeho funkce změnila spíše na hospodářskou.

Divoké kachny na vodě rybníka

V zimě se po zamrzlém Synském rybníce proháněli naši předci a i dnes slouží obyvatelům Poličky jako kluziště. Díky osvětlení z pouličních lamp na nábřeží se na něm bruslí často i v nočních hodinách.

Rybník je napájený Bílým potokem, který přitéká z obce Pomezí. Pak z něho vytéká a napojuje se na řeku Svratku. Jsou v něm i různé druhy ryb, rybáři je ale z břehu lovit nemohou. Tamní rybářský svaz pořádá jednou za rok společný výlov.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1535.7018991761329!2d16.265026399999922!3d49.712731752373074!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470d901e59c00b5d%3A0xd7fd67cc533702ea!2zU3luc2vDvSByeWJuw61rLCA1NzIgMDEgUG9sacSNa2E!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1418725453746" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>