V přírodní rezervaci Habrov roste jako na jediném místě v Čechách vzácná houba

9. květen 2014
Česko – země neznámá

Přírodní rezervace Habrov leží u obce Topol nedaleko Chrudimi. Jedná se o zbytek původní dubohabřiny s typickou hajní květenou na svahu s opukovým podkladem. Vedle habru a dubu je zde zastoupena ještě lípa, jasan a také mohutné javory. Pod jejich korunami tu roste dymnivka dutá, kopytník evropský, plicník lékařský, zapalice žluťuchovitá a další jarní byliny, později i typická bažanka lesní.

Pouze zde v kraji rostou houby Ohňovec rezavý, Hyphodontia spathulata - vzácný druh z čeledi kornatkovitých a lesklokorka tmavá. Habrov je zároveň jediným místem výskytu houby Steccherinum dichroum v Čechách, vyskytující se více na Moravě.

Přírodní rezervace Habrov byla vyhlášena v roce 1948 a patří mezi nejstarší na území Pardubického kraje. Chráněna je především dubohabřina na opukovém podkladu a vzácné teplomilné druhy rostlin a živočichů. Součástí rezervace jsou rozptýlené křoviny, xerotermní trávníky, tůň s obojživelníky a nejstarší známé neolitické hradiště v Čechách - Na hradě.

autor: jsl
Spustit audio