V přírodním parku Škvorecká obora – Králičina nedaleko Prahy se osvěžíte v Květnické studánce

7. červen 2018
Květnická studánka v lese
0:00
/
0:00

Mezi městem Úvaly, pražskou městskou částí Újezd nad Lesy a Klánovicemi u Prahy se rozprostírá rozsáhlý lesní komplex. V roce 2009 bylo toto území prohlášeno přírodním parkem Škvorecká obora – Králičina. Zahrnuje lesní mokřady, skalky, ruiny hradu i studánku s pitnou vodou. Nachází se u obce Květnice a nevysychá ani v období velkého sucha. Ke studánce se v reportáži vydáme s kronikářem a historikem, Janem Psotou.


Přírodní park Škvorecká obora – Králičina má rozlohu přibližně 120 hektarů. Z dnešního hlediska je tato oblast cenná tím, jak rozličné přírodní úkazy se na jejím území nacházejí. Z historického hlediska se jedná o pozůstatek bývalé obezděné obory pro chov jelenů a daňků, zřízené na přelomu 17. a 18. století majiteli škvoreckého panství, Lichtenštejny.

Samotná Květnická studánka byla v minulosti jedním z přítoků zdejší říčky Výmoly, která protéká celou oborou. Pramen byl tak silný, že vytvářel tak zvaný Ouvalský potok vlévající se do nedaleké Výmoly. Stopy po silnějším toku potoka najdeme v lese i dnes. Od začátku 20. století se z potoka postupně začala stávat studánka, dříve nazývaná Ouvalka. První záznamy o studánce a nikoli o potoku jsou z roku 1908.

Studánka byla po dlouhou dobu zdrojem pitné vody pro široké okolí. Poprvé byla opravovaná v roce 1917. První stříšku získala v roce 1937. Na důkladnou rekonstrukci si ale musela počkat až do roku 2017, kdy proběhla nejen renovace, ale i očištění samotného toku pramene. Okolí studánky bylo vyzděno a čistotu vody začala chránit nová střecha z pálených tašek.

Vody je v Květnické studánce skutečně dostatek, a to i v současném suchém období. Na žíznivé pocestné tu čekají hrnečky pro usnadnění náběru vody. Současně s opravou studny proběhl i rozbor vody, která byla potvrzena jako pitná. A je navíc i chutná a obsahuje i cenné minerály.