V Puclicích středověk neskončil. Uprostřed obce stojí tvrz plná života

30. prosinec 2016
Nádvoří tvrze čeká na jaře nátěr fasády

Při putování Domažlickem nelze minout obec Puclice ani stejnojmennou tvrz, která stojí uprostřed vesnice. Zajímavá stavba pochází z přelomu 14. a 15. století a vystřídala řadu majitelů nevyslovitelných jmen. Poměrně nedávno jí dokonce hrozilo úplné zborcení kvůli dezolátnímu stavu, ale naštěstí se puclické tvrze ujal místní a zodpovědný obecní úřad. A tvrz kvete do krásy.

Kulturní památka, která sloužila jeden čas dokonce i jako sklad uhlí, prošla citlivou rekonstrukcí a dnes je plná života. Svoje útočiště v ní našel nejen obecní úřad, ale také knihovna a mateřská škola, takže při návštěvě tvrze ve všední den to z jejích okýnek roztomile švitoří dětskými hlásky.

Tvrz je dnes středem úředního i kulturního dění v Puclicích. Mají tu i společenský sál a malé historické muzeum s artefakty, které se našly při záchranných a obnovovacích pracích. Na řadě míst se podařilo odkrýt vzácné fresky a původní malby.

Jejich výjimečnost tkví hlavně v originalitě zvoleného námětu, který je v prostředí drobného šlechtického sídla zachován v Čechách jen velmi ojediněle. Při vstupu do takzvaného Malovaného rytířského pokoje na vás shlíží osm císařských granátníků v životní velikosti.

Malířskou výzdobu interiéru, kde bylo ještě před pár lety složené uhlí, doplňuje zátiší s vojenskými bubny, vlajkami a děly s hromadami dělových koulí. Za granátníky jsou patrné červené císařské stany. Nalevo od vstupu uvidíte zelený stan s tureckým půlměsícem.

Podle historiků si poměrně sugestivní a působivou výzdobu objednal jeden z majitelů tvrze Jan Bedřich Širntyngár ze Širntingu, rytmistr císařského vojska. On, nebo některý z jeho synů se totiž měl zúčastnit bojů proti Turkům. Malby pravděpodobně vznikly na počátku 18. století.

Původně se jednalo o vodní tvrz

Nevyslovitelná jména panovníků

Nejstarší historické zmínky o Puclicích pocházejí z roku 1379, kdy byla ves součástí panství nedalekého hrádku Lacemboku u Krchleb. Tvrz, jejímž stavebníkem byl patrně Bušek z rodu Bohuchvaldů z Hrádku, zde vznikla nejspíše na přelomu 14. a 15. století.

Po Širntyngárech, kteří byli posledními majiteli samostatného puclického statku, jej získali Trauttmansdorffové. Ti Puclice připojili k nedalekému Horšovskému Týnu, čímž tvrz ztratila odpovídající využití a byla dlouhá staletí odsouzena k postupnému chátrání. Obnovy se dočkala až po 240 letech. Rekonstrukce pod dohledem nového majitele, tedy obecního úřadu, ale také Národního památkového ústavu, proběhla v letech 1998 až 2004.

A kde se vzal název Puclice? Podle místních se zdejším lidem vždycky dobře dařilo a měli buclaté nebo také puclaté tváře. Odtud Puclice. Obec a její tvrz najdete mezi Staňkovem a Horšovským Týnem. Z hlavní plzeňské silnice sem přijedete po silnici ze Staňkova, Křenov nebo ze Semošic.

Tvrz nabízí i kulturní a společenské vyžití pro místní

Tvrz v Puclicích lze navštívit po předchozí domluvě na telefonním čísle 606 182 387 s průvodkyní paní Martinou Chuchlovou nebo přímo na obecním úřadě na čísle 379 492 353.

Spustit audio
autor: Pavel Halla