V synagoze v Kolíně si v jarních měsících můžete užít mimořádný světelný efekt

26. květen 2015
Česko – země neznámá

Kolínská židovská synagoga je mimo Prahu nejstarší a nejcennější památkou svého druhu v Čechách a také největší synagogou vzniklou do 18. století. Postavena byla zřejmě na místě starší dřevěné modlitebny na přelomu 14. a 15. století. Letopočet na pamětním kameni vloženém do východního průčelí totiž dokládá, že v roce 1422 došlo k její přestavbě.

V písemných dokumentech je pak v roce 1498 zmíněn první rabín jménem Majer. Zcela zásadní je velkolepá barokní přestavba z let 1693 až 1696, která dala synagoze její současnou podobu. K poslední drobné úpravě došlo v letech 1844 až 1846 v souvislosti s připojením budovy židovské školy.

Právě budova školy synagogu patrně zachránila v pohnutých válečných dobách od poničení a devastace. A tak svatostánek dnes nabízí cenný dokument doby, kdy právě v Kolíně žila hned po Praze druhá největší židovská komunita v Čechách. Synagoga je ukryta v samotném centru někdejšího židovského ghetta. Vstup do ní je poměrně dobře schován za domem v ulici Na Hradbách. Nejprve je třeba projít menším dvorem, ale hned poté se před vámi synagoga otevře v plné kráse.

Průčelí synagogy v kolíně

Světelný efekt má na svědomí mozaikové okno

Synagoga sloužila náboženským účelům až do zániku místní židovské obce v roce 1955. Dnes je zároveň místem mnoha zajímavých výstav a koncertů. A v jarních měsících nabízí návštěva synagogy navíc mimořádný světelný zážitek.

Mozaiková okno propouští za slunečného dne barevné odlesky, které se v interiéru odrážejí a naplňují synagogu krásnou duhovou atmosférou. Samotný interiér je ale zajímavý i bez tohoto světelného efektu.

Interiér synagogy

V popředí je k vidění barokní „aron ha kodeš" neboli schránka na Svitek Tóry z doby kolem roku 1700. Do centrální síně se půlkruhovými arkádami otevírají boční prostory, nad kterými jsou oddělené ochozy pro ženy. Z 19. století pochází tribuna v západní části a bohatě zdobená litinová zábradlí almemoru a ochozů v prvním patře.

Z vybavení se na původním místě dochoval pouze svatostánek (arón ha kódeš = svatá skříň) určený pro umístění svitku Tóry s hebrejským dedikačním nápisem ve vlysu a datem 1696 a také řada synagogálních lavic u zadní stěny. V roce 1958 byla synagoga zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Vstup je možný pouze skrze informační centrum sídlící před vchodem do synagogy v průjezdu židovské školy.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m11!1m3!1d1647.9490231307536!2d15.198838767738632!3d50.02810111340502!2m2!1f0!2f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNTDCsDAxJzQwLjIiTiAxNcKwMTEnNTYuMiJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1432633402115" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
Spustit audio