V Turnově mají náměstí Českého ráje. Dominují mu radnice a kašna s nezvyklým osudem

8. listopad 2017
Turnovská radnice v dolní jižní části náměstí

Severočeskému Turnovu se říká srdce Českého ráje, ostatně jde o jednu z bran do mimořádné cenné přírodní oblasti. V samotném Turnově zároveň najdete náměstí Českého ráje. Má gotickou podobu a od dávných časů skrz něj vede obchodní stezka. Dnes sice náměstí protíná rušná silnice, ale krásné je stále.

Jednou z dominant náměstí je turnovská radnice v jeho dolní jižní části. Původně ranně renesanční objekt postavený v letech 1526 až 1527 patří k prvním kamenným domům města. Radnice prošla celou řadou přestaveb a dnešní pseudorenesanční podoba pochází z roku 1894. Ve 20. století se dočkala ještě dalších oprav. To, co v současnosti vidíme, je tedy novodobé, až na původní znak.

Znak Turnova naleznete na věži. Jedná se o lva s letopočtem 1527. Další grafické symboly jsou k vidění z ulice Antonína Dvořáka. Nad jednotlivými okny si můžete všimnout znaků turnovských cechů, včetně cechu kamenářského bratrstva. Na věži zaujme také hodinový stroj. Původní radnice hodiny neměla, objevily se na ní až v roce 1570. Další zajímavostí je, že před radnicí stával pranýř. Uprostřed náměstí bývaly řeznické a pekařské krámy. Náměstím procházela významná obchodní stezka na Prahu.

Budovu spořitelny si turisté pletou s radnicí

Objekt se zajímavou historií představuje také kašna s mariánským sloupem. Původní nádrž stála nad středem náměstí a byla zásobována vodou z Hruštice. V roce 1847 vznikla nová kašna přímo uprostřed náměstí se sochou Panny Marie. Za časů komunistické vlády došlo k přejmenování na Náměstí pracujících, a tak nebylo vhodné, aby na něj shlížela socha Ježíšovy matky. Roku 1953 byla kašna přes odpor památkářů odstraněna.

Klidnější část náměstí Českého ráje

Kameny se využily do základů letního kina a socha Panny Marie byla uschována v kostele svatého Mikuláše. Po sametové revoluci se zmenšená kašna s mariánským sloupem vrátila zpátky na náměstí, ovšem nikoliv doprostřed, ale do klidné části před honosnou budovu spořitelny. O obnovu se zasloužil Spolek rodáků a přátel Turnova, který vyhlásil sbírku. Největší dar věnoval rodák z nedalekých Radvánovic a mecenáš Českého ráje Bohuslav Horáček. Nová kašna byla slavnostně vysvěcena 28. října 1998.

Základní kámen zmiňované spořitelny byl položen roku 1906. Největší pozornost na budově vzbuzuje fresková výzdoba průčelí, která vypovídá o kamenářské historii Turnova. A jelikož je průčelí pojaté honosně, spousta návštěvníků spořitelnu považuje za budovu radnice.