Vávrovu skálu na Novoměstsku mají rádi turisté i amatérští horolezci

29. březen 2016
Česko – země neznámá

Z hlavní silnice není vidět, ale když o ní víte a pustíte se polní cestou k malému remízku na kopci, dojdete po chvíli k impozantnímu skalnímu útvaru. Vávrova skála se nachází jen pár set metrů za obcí Pohledec u Nového Města na Moravě. Z místa je krásná vyhlídka na město i jeho okolí.

Dobře se dá dohlédnout i na lyžaři oblíbený Harusův kopec, který je v předjaří poslední bílou skvrnou v krajině. Za jasných dnů je odsud vidět do dálky desítek kilometrů.

Vávrova skála je přes deset metrů vysoký osamocený balvan, který stojí uprostřed rovinky jakoby tam ani nepatřil. Přesto je součástí krajiny, která byla kdysi dávno celá skalnatá. Jak se ale dočteme na informační tabuli Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, postupným působení vody a mrazu se méně odolné horniny postupně rozpadaly, až zbyl jen jeden skalní útvar.

Ve skutečnosti byly skály původně dvě. Po druhém, ještě větším útvaru se nedaleko zachoval pozůstatek malého kamenného lomu. Kámen z něj byl vytěžen a dnes se nachází ve zdech nedaleké novoměstské nemocnice.

Vávrova skála je pod ochranou

Aby Vávrovu skálu nepotkal stejný osud, byla v roce 1983 vyhlášena chráněným přírodním výtvorem. „Je to nejmenší zvláště chráněné území ve Žďárských vrších, jeho rozloha je jen 600 metrů čtverečních,“ říká Kamila Juřičková ze Správy CHKO Žďárské vrchy. Ochranné pásmo okolo této přírodní památky je ale větší, čítá 9 000 metrů čtverečních.

Z hlavní silnice není vidět, ale když o ní víte a pustíte se polní cestou k malému remízku na kopci, dojdete po chvíli k impozantnímu skalnímu útvaru

„V okolí skály najdeme jen keříky borůvky černé, smilkové trávy a náletové dřeviny. Celkově jde spíše o chudší vegetaci,“ dodává Kamila Juřičková. Z živočišné říše tu můžeme narazit na ťuhýka obecného, plšíka lískového, v letních měsících tu poletují otakárci fenykloví a běhá brouk svižník.
Už na jaře se k Vávrově skále začínají sjíždět horolezci. Protože není schovaná v okolních lesních porostech, sluneční paprsky ji brzy vysuší, a proto je ideální k lezení v tomto ročním období.

Na techniku, kterou zde horolezci používají, není potřeba žádné zvláštní vybavení – jen dobré boty a šikovné ruce. Bouldering je totiž založen na zachytávání se a lezení po skalních výčnělcích bez použití lan či skob. Na Vávrově skále, i když není příliš velká, je vyznačených 25 horolezeckých cest a je uvedena i na stránkách Českého horolezeckého svazu.

autor: dak
Spustit audio