Ve skanzenu v Jivjanech na Domažlicku se můžete seznámit s životem Keltů

8. březen 2016
Česko – země neznámá

O Keltech už jste zajisté mockrát slyšeli. Šlo o dávný, velice moudrý a vyspělý národ, který kdysi pobýval i na našem území. Kdo se chce o Keltech a jejich umění, obřadních rituálech nebo třeba stavebním mistrovství dozvědět víc, měl by si naplánovat výlet na Domažlicko. V obci Jivjany v současné době vyrůstá originální Keltský skanzen.

Celému skanzenu na první pohled dominuje největší stavba s mohutnou rákosovou střechou zvaná Panský dům. Vidět tu můžete také obranné kamenné hradby i keltskou sýpku, která je důmyslně postavená metr nad zemí, aby na úrodu nemohli škůdci. Hned vedle se potuluje stádo ovcí.

Při pravidelných akcích pro veřejnost, které se tu pořádají, můžete obdivovat třeba zručnost hrnčíře a koláře nebo výrobky z vlny. Jejich dílny, různé výrobky včetně válečného dvoukoláku, tu uvidíte i mimo sezónu.

Nejdůležitějším místem keltské vesnice, zdaleka ne tak velkým jako Panský dům, je Svatyně. Pohanské duchovní místo pod stínem staletého dubu oddělené palisádou. K životu patří i smrt, a tak se tu můžete seznámit také s mohylou keltského válečníka.

Kolem celé keltské vesnice postupně rostou mohutné hradby. Část kamenných a dřevěných stěn s ochozy je už hotová. Takové opevnění neměli cizí kmeny nebo Římané šanci dobít.

Skanzen bude stavět několik dalších generací

Jak sami autoři skanzenu z občanského sdružení Divadelní spolek Vousův klan přiznávají, nedělají vše původními metodami. Nejde o archeologický experiment. Někdy to ani dost dobře v lidských silách. Z archeologických průzkumů se třeba podle nalezených kůlů v zemi pozná, jak mohla vypadat tehdejší sýpka na obilí, ale způsob její stavby už nelze určit.

Keltský skanzen v Jivjanech je přístupný celoročně

Skanzen vzniká už od roku 2009. Prostředky na stavbu získává občanské sdružení z členských příspěvků a z pořádaných vystoupení. Výstavba Keltského skanzenu by nebyla možná bez podpory Obecního úřadu ve Velkém Malahově, pod který obec Jivjany spadá. Jak říká Jan Fejt, práce je tu pro několik generací.

Ve skanzenu se koná řada tradičních i originálních akcí. Domluvit návštěvu si můžete i individuálně po předchozím telefonickém ohlášení. Správce Keltského skanzenu Jan Fejt, který bydlí hned vedle areálu, vás rád provede.

Kelty bývaly velké skupiny kmenů, které ve starověku obývaly západní, střední a částečně i jižní a východní Evropu, včetně území dnešního Česka, v sousedství Římanů, a představovaly takzvanou laténskou kulturu. Nejstarší kořeny Keltů údajně sahají do období kolem poloviny 2. tisíciletí před naším letopočtem.

autor: Pavel Halla
Spustit audio