Ve Skryjích můžete najít trilobita, aniž byste museli šplhat po okolních skalách

15. březen 2016
Česko – země neznámá

Francouzský přírodovědec Joachim Barrande zasvětil svůj život výzkumu českých prvohor, který ho dovedl až na vrchol světové geologie a paleontologie. Jeho osobnost bude ale navždy spjata s oblastí kolem Skryjí na Rakovnicku ve středních Čechách, kde pobýval nejčastěji a kde v okolních skalách našel největší množství trilobitů.

Právě ve Skryjích vznikl Památník Joachima Barranda, kde můžete vidět rozsáhlou sbírku zkamenělin prvohorní fauny.

Když se francouzský král Karel X. dozvěděl o mimořádných znalostech jistého Joachima Barranda z oblasti matematiky a přírodních věd, neváhal a mladého přírodovědce povolal jako vychovatele svého syna. Roku 1830 však byli Bourboni vyhnáni z Francie a s nimi i Barrande, který na nich byl existenčně závislý.

S potěšením přijali nabídku rakouského císaře Ferdinanda V. k pobytu na zámku Buštěhrad a později i na Pražském hradě. Ačkoliv pro královskou rodinu byl pražský pobyt pouze krátký a přechodný, Joachim Barrande se tam seznámil s českými vědci a získal zajímavou pracovní nabídku posoudit oblast stavby koňské železnice, která měla propojit Prahu s Plzní a s uhelnými pánvemi v okolí Radnic.

Interiéry muzea

Při výzkumných pracích v okolí Skryjí objevil Barrande téměř půl miliardy let staré zkamenělé zbytky dávných obyvatel pramoří - trilobitů. Výzkumu českých starších prvohor věnoval Barrande 44 let svého života.

Joachim Barrande daroval celou svou sbírku Národnímu muzeu. Ve Skryjích ale můžete vidět zkameněliny od jiných sběratelů a dárců. Po Barrandově smrti se výzkumem prvohorní fauny v okolí Skryjí zabývala řada profesionálů i amatérů - zejména Milan Šnajdr a Antonín Šindler. Právě jejich expozice se roku 1986 stala součástí Okresního muzea v Rakovníku.

Trilobit Sao hirsuta proslavil Skryje po celém světě

Památník Joachima Barranda ve Skryjích je v současnosti jednou z poboček Muzea T. G. Masaryka Rakovník, jež je od roku 2002 nástupcem Okresního muzea. Významnou součástí expozice jsou dvě vitríny s osobními barrandovými přístroji. K vidění je tu například rtuťový výškoměr, dalekohled a také „sklonohled“. Přístroje byly na svou dobu velice moderní.

Expozice vás zavede do světa prvohorní fauny z okolí Skryjí a Týřovic

Expozice vás zavede do světa prvohorní fauny z okolí Skryjí a Týřovic. Tito živočichové tu žili před 500 miliony let, kdy v této lokalitě bylo moře, a žili tu přibližně do období před 250 miliony let, kdy moře ustoupilo. Ostatně než se zkameněliny vytvoří, uběhne čas v řádu tisíců a statisíců let.

Zajímavostí muzea je ukázka možného vzniku zkamenělin či model ontogenetického vývoje trilobita Sao hirsuta, kterého objevil právě Joachime Barrande. Tento trilobit proslavil Skryje po celém světě.

Hledání trilobitů zakázáno! S výjimkou sklepení památníku

Oblast, kde Barrande trilobity hledal, se dnes nachází v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a hledání trilobitů ve skalách je proto zakázáno. Dodnes lze ale možné trilobity vyhledávat v lokalitě Luh u Skryjského mostu u Berounky.

Sklepení, kde si můžete zahrát na paleontologa a najít si svého trilobita

Anebo stačí zajít do sklepení Památníku Joachima Barranda, kde si můžete v dovezených kamenech z oblasti Buchava zkusit najít svého trilobita. Dostanete speciální kladívko a brýle a pak už je potřeba jen trocha štěstí. Klepat zkuste hlavně na rezavé plošinky kamene, které obsahují železo. Je u nich největší šance, že trilobita objevíte. V každém případě si alespoň vyzkoušíte, že práce paleontologů v terénu je velmi náročná.

Spustit audio