Ve starobylé bohdanečské rybniční soustavě se chovají údajně nejchutnější kapři

13. listopad 2014
Česko – země neznámá

Lázně Bohdaneč, jediné lázeňské město v Pardubickém kraji, leží v polabské nížině osm kilometrů severozápadně od Pardubic. Historie města sahá až do raného středověku, první písemná zmínka však pochází až z roku 1343. Její obsah je pikantní. Zmiňuje se totiž o sporu mezi občanem Křížem a bohdanečským farářem, který vyvrcholil rvačkou, při níž byla rozbita oltářní deska.

Na přelomu 15. a 16. století připadlo pardubické panství bohatému moravskému rodu Pernštejnů. Ti zde začali rozvíjet tehdy oblíbené rybniční hospodaření. V roce 1490 přikročili k dobudování Opatovického kanálu, který zčásti postavili mniši ze zaniklého opatovického kláštera.

Bohdanečský kapr je díky kvalitnímu krmení chutný

Pernštejnové kanál, svého času největší vodní dílo v Čechách, využívali k napájení rybníků. Z původních 230 se jich do dnešní doby zachovalo asi jen třicet a na největším z nich, Bohdanečském rybníku, je vyhlášena přírodní rezervace s hnízdištěm vzácných druhů vodního ptactva. Jeho rozloha je více než sto hektarů.

Bohdanečský kapr, kterého rybáři v pernštejnských rybnících chovají dodnes, má vynikající chuť, danou zejména kvalitním podložím rybníků, tudíž i kvalitním planktonem, a také dobrými vlastnostmi polabského obilí, kterým rybáři kapříky krmí. Nejlepším způsobem úpravy je podle nich pečení s kapkou olivového oleje a s bylinkami.

Už se mrskají. Šup s nimi na pekáč

Kolem soustavy bohdanečských rybníků vedou přírodní pěšinky, ale i naučná stezka. Zejména podzimní procházky podél toku Opatovického kanálu, který lemují starobylé pernštejnské duby a jen o něco málo mladší lípy, působí díky hře barev malebným dojmem.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d40943.791480035456!2d15.700812419122407!3d50.10525090546569!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0x1758cde95643dadb!2zQm9oZGFuZcSNc2vDvSByeWJuw61r!5e0!3m2!1scs!2scz!4v1415874368282" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: Lukáš Peška
Spustit audio