Ve Štěchovicích mají nevšední kamennou křížovou cestu. Připomíná Stonehenge

Štěchovické kameny jsou silné ve svém poselství. Jsou neopracované, tedy ve své skutečné přírodní kráse
Štěchovické kameny jsou silné ve svém poselství. Jsou neopracované, tedy ve své skutečné přírodní kráse

Křížové cesty vybudované na poutních místech nebo v blízkosti kostelů symbolicky připomínají poslední cestu Ježíše Krista na horu Golgota, kde byl ukřižován. Ve Štěchovicích v okrese Praha-západ mají ovšem opravdu nevšední křížovou cestu. Je totiž tvořená kameny z nejbližšího okolí.

Místní kostel svatého Jana Nepomuckého byl vybudován na začátku 20. století podle projektu Kamila Hilberta. A jediné, co z původního Hilbertova návrhu zůstalo nedokončené, byl právě projekt křížové cesty. A tak se místní farář Pawel Debek v roce 2015 při příležitosti 100. výročí vzniku kostela rozhodl křížovou cestu dokončit, ovšem velice originálním způsobem.

Začátek se nachází u silnice, která se stáčí od mostku přes říčku Kocábu do vrchu ke kostelu. Křížová cesta je nejen symbolem Kristova, ale i všeho lidského utrpení, které musí v životě nést. Jednotlivá zastavení proto nepředstavují tradiční biblické výjevy a texty, ale samostatné velké kameny různých velikostí a tvarů. Pocházejí z nejbližšího okolí Štěchovic a skupina nadšenců je nejen vyhledávala, ale také pomocí menšího zapůjčeného bagru dopravila na místo a usadila do země.

Kameny jako symbol vnitřní tíže

Štěchovické kameny jsou silné ve svém poselství. Jsou neopracované, tedy ve své skutečné přírodní kráse. Přitom symbolizují lidské trápení, které si každý z nás nese svým životem. Jediné vysvobození je Boží milost. Ostatně jak praví biblický příběh, při Zmrtvýchvstání byl z Ježíšova hrobu odvalen velký kámen jako symbol Boží moci a milosrdenství, které z nás dokáže sejmout a „odvalit“ i to nejtěžší břemeno.

Křížová cesta ve Štěchovicích vznikla s cílem propojit jednotlivé obce spadající pod farnost Štěchovice – Slapy

Ještě před prvním zastavením křížové cesty projde každý kolem velkého kříže s nápisem „Buď vůle Tvá“. A kdo v klidu projde kolem 14 velkých kamenů, určitě může pocítit určité vnitřní smíření.

Křížová cesta ve Štěchovicích ale zároveň vznikla s cílem propojit jednotlivé obce spadající pod farnost Štěchovice – Slapy. Na každém kameni je proto vedle velkého čísla značícího pořadí také název jedné obce farnosti. Uprostřed názvu je zaletovaný menší kamínek, který z dané obce pochází. Propojuje tak velký kámen nalezený přímo ve Štěchovicích s danou obcí a symbolicky tak pomocí velkých a malých kamenů celou farnost propojuje.