Ve Štěchovicích mají nevšední kamennou křížovou cestu. Připomíná Stonehenge

17. duben 2017
Česko – země neznámá

Křížové cesty vybudované na poutních místech nebo v blízkosti kostelů symbolicky připomínají poslední cestu Ježíše Krista na horu Golgota, kde byl ukřižován. Ve Štěchovicích v okrese Praha-západ mají ovšem opravdu nevšední křížovou cestu. Je totiž tvořená kameny z nejbližšího okolí.

Místní kostel svatého Jana Nepomuckého byl vybudován na začátku 20. století podle projektu Kamila Hilberta. A jediné, co z původního Hilbertova návrhu zůstalo nedokončené, byl právě projekt křížové cesty. A tak se místní farář Pawel Debek v roce 2015 při příležitosti 100. výročí vzniku kostela rozhodl křížovou cestu dokončit, ovšem velice originálním způsobem.

Začátek se nachází u silnice, která se stáčí od mostku přes říčku Kocábu do vrchu ke kostelu. Křížová cesta je nejen symbolem Kristova, ale i všeho lidského utrpení, které musí v životě nést. Jednotlivá zastavení proto nepředstavují tradiční biblické výjevy a texty, ale samostatné velké kameny různých velikostí a tvarů. Pocházejí z nejbližšího okolí Štěchovic a skupina nadšenců je nejen vyhledávala, ale také pomocí menšího zapůjčeného bagru dopravila na místo a usadila do země.

Kameny jako symbol vnitřní tíže

Štěchovické kameny jsou silné ve svém poselství. Jsou neopracované, tedy ve své skutečné přírodní kráse. Přitom symbolizují lidské trápení, které si každý z nás nese svým životem. Jediné vysvobození je Boží milost. Ostatně jak praví biblický příběh, při Zmrtvýchvstání byl z Ježíšova hrobu odvalen velký kámen jako symbol Boží moci a milosrdenství, které z nás dokáže sejmout a „odvalit“ i to nejtěžší břemeno.

Křížová cesta ve Štěchovicích vznikla s cílem propojit jednotlivé obce spadající pod farnost Štěchovice – Slapy

Ještě před prvním zastavením křížové cesty projde každý kolem velkého kříže s nápisem „Buď vůle Tvá“. A kdo v klidu projde kolem 14 velkých kamenů, určitě může pocítit určité vnitřní smíření.

Křížová cesta ve Štěchovicích ale zároveň vznikla s cílem propojit jednotlivé obce spadající pod farnost Štěchovice – Slapy. Na každém kameni je proto vedle velkého čísla značícího pořadí také název jedné obce farnosti. Uprostřed názvu je zaletovaný menší kamínek, který z dané obce pochází. Propojuje tak velký kámen nalezený přímo ve Štěchovicích s danou obcí a symbolicky tak pomocí velkých a malých kamenů celou farnost propojuje.

Spustit audio