Ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře se razily slavné stříbrné pražské groše

5. březen 2014
Česko – země neznámá

Středočeské město Kutná Hora bylo po několik staletí střediskem hospodářské moci českého státu. V době vrcholu rozkvětu Kutné Hory se tu ročně vytěžilo 3 až 5 tun stříbra, což pokrývalo devadesát procent české a jednu třetinu Evropské těžby.

O jejím bohatství svědčí i fakt, že z peněz plynoucích do královské pokladny právě z Kutné Hory, byla financována mimo jiné přestavba Pražského hradu.

Na přelomu 14. a 15. století se Kutná Hora dokonce stala sídelním městem krále Václava IV. Už na konci 13. století bylo nutné vytěženou stříbrnou rudu bezpečně uložit, dohlížet na její zpracování i samotné ražení mincí. A pro panovníka bylo samozřejmě nejjistější, když měl vše pod kontrolou.

Proto Václav II. už koncem 13. století založil Vlašský dvůr. „Vlašský“ proto, že tam byli nejprve povoláni zkušení vlašští mincíři a pregéři z města Florencie. A právě tady se od roku 1300 v důsledku Václavovy mincovní reformy razil tzv. pražský groš, oblíbená mince, se kterou se platilo po celé střední Evropě.

Mincovní expozice - pan pregéř - ukázka ražby mincí

Vlašský dvůr se tak už za vlády Václava II. stal jedinou státem řízenou mincovnou a v dobách největšího rozkvětu města sloužil též jako sídlo panovníka při jeho pobytu v Kutné Hoře. Odehrálo se tu mnoho důležitých událostí a setkání.

Mezi nejdůležitější patří setkání Václava IV. s bratrem Zikmundem, zvolení Vladislava Jagellonského českým králem roku 1471 či podepsání tzv. Kutnohorského dekretu, který zaručoval stejná práva česky mluvícím studentům na Karlově univerzitě v Praze.

Ve Vlašském dvoře si můžete nejen prohlédnout královský palác - královskou kapli i audienční síň a především bývalou královskou mincovnu, kde je nyní expozice mincovnictví. Můžete se také podívat na ukázky ražení mincí.

Audienční síň ve Vlašském dvoře

Celý postup vám ukáže pregéř v dobovém kostýmu. Zájemci si mohou pražský groš vyrazit sami – sice ne do stříbra jako kdysi, ale i ten hliníkový určitě udělá radost. Je nutné si ale ražbu předem objednat. Vlašský dvůr v Kutné Hoře je otevřen celoročně.


Zvětšit mapu

Spustit audio