Velikonoční atmosféru můžete nasát při návštěvě Božího hrobu ve Votitích

25. březen 2016
Česko – země neznámá

Pokud chcete Velikonoce prožít nejen jako svátky jara, ale také jako čas duchovního rozjímání, vydejte se k významné velikonoční památce, která patří mezi nejstarší svého druhu v Čechách – ke kapli Božího hrobu ve středočeských Voticích. Stojí na bývalém františkánském hřbitově, jehož součástí je i votický hřbitov.

Kaple Božího hrobu ve Voticích je historicky cenná stavba. Výjimečná je zejména tím, že vznikla podle přesných nákresů a rozměrů pravé kaple Božího hrobu v Jeruzalémě.

V roce 1658 se Boží hrob ve Voticích rozhodla postavit Marie Františka z Vrtby, sestra hraběte Ferdinanda Františka z Vrtby, majitele votického panství. Aby byla kaple Božího hrobu co nejvěrnější, vyslala do Jeruzaléma dva františkány, Inocence Maryšku a Elevata Wienera. Jejich úkolem bylo přinést přesné nákresy Božího hrobu, aby se ve Voticích mohla postavit jeho replika.

Se stavbou se ale začalo až v roce 1685. Oba Františkáni pravděpodobně zažili skutečné dlouhé putování. O čtyři roky později, 13. dubna 1689, byla kaple vysvěcena. Je více než pravděpodobné, že se tak stalo v souvislosti s velikonočními svátky.

Dnes je Boží hrob součástí votického hřbitova

Kolem kaple Božího hrobu byla vystavěna také zeď s výklenky pro obrazy křížové cesty. Zbytky zdi jsou patrné dodnes. Marie Františka také ustanovila, že se bude každý rok na jaře sloužit mše za její dobrý počin. Do Votic tak k Božímu hrobu v době Velikonoce putovalo mnoho poutníků.

Kaple je podlouhlá stavba složená ze žulových kvádrů. V zadní části kaple je pak samotná hrobka. Symbolika prázdné hrobky připomíná biblický příběh zmrtvýchvstání Ježíše třetí den po jeho ukřižování, který se samotnými velikonočními svátky souvisí.

Vnitřek kaple byl bohatě vymalován freskami s tématem vzkříšení a zmrtvýchvstání Ježíše. Kvůli velké vlhkosti se ale v původním rozsahu nedochovaly. Přesto je možné zbytky fresek na zdech stále obdivovat, dnes dodávají celé kapli tajemnou atmosféru.

Spustit audio