Vernerův mlýn v Brlohu na severu Čech neběží na vodu, ale na elektromotor

23. červenec 2014
Část po revitalizaci

Nenechte se odradit dalším cílem našich toulek. Zavedeme vás totiž do Brlohu. Ale nemusíte se ničeho bát, je to Brloh s velkým B, malá obec na Lounsku na severu Čech. Na jejím okraji stojí Vernerův mlýn - jeden z mála dochovaných starobylých mlýnů ve zdejší oblasti. Jeho existence sahá až na začátek 18. století. A pozoruhodný je zejména ze dvou důvodů. Jednak má zachovalé technické vybavení a jednak se našlo i dost nadšenců, kteří celý objekt postupně revitalizují.

Mlýn původně patřil cítolibskému panství a vystřídaly se v něm čtyři významné mlynářské rody – Kopřivovi, Haberzettlovi, Sochorovi a Vernerovi. Jeden z Kopřivů tu má dokonce pamětní desku, i když z mlynařiny zběhl k hudbě a stal se zakladatelem významné citolibské skladatelské školy. A posledně jmenovaný rod, Vernerovi, tu vlastně působí dodnes.

Ani zdejší obec se nevyhnula kolektivizaci, ale mlýn (v tomto případě naštěstí) přestal mouku mlít už v roce 1940, a tak o něj nemělo vzniklé družstvo zájem. Vlastník mlýna Bohumil Verner tak ve mlýně dožil a ani jeho následovníci nezničili ani nevyhodili zdejší technologické vybavení.

Naftový motor

Mlýn bez vody

Dodnes tak můžete krůček po krůčku sledovat cestu žita či pšenice celým složitým procesem čištění a mletí. A nezasvěcený člověk jen žasne. Zrno putovalo třemi patry stále nahoru a dolů přes různé vysévače, které ho zbavovaly nežádoucích příměsí. Dále přes tarár, kde proud vzduchu odděloval prach a přes tzv. koukolník, který odděloval malá zrnka plevelného koukolu, máku či vikve. Teprve pak se dostalo do loupačky a odtud znovu putovalo vzhůru do zásobníku mlecí stolice.

Pozoruhodný je i pohon. I když je Vernerův mlýn vodní, vodu byste tu hledali marně. Uvidíte sice náhon, stavidla i mlýnské kolo, ale vodu nikde. Meliorační práce v 60. letech totiž odvedly tok Smolnického potoka a Vernerův mlýn tak přišel o přírodní pohon. Ale už od počátku minulého století to měl zdejší mlynář pro případ malé vody vymyšlené a mlýn má pohon náhradní – naftový motor Laurin-Klement. Později přibyl i modernější elektromotor.

Mlýnské kolo

V roce 2007 byl Vernerův mlýn prohlášen za kulturní památku a současní majitelé – přímí potomci mlynářského rodu Vernerů, Stanislava Ševčíková a Zdeňka Vernerová - celý objekt postupně revitalizují a také se rozhodly ho zpřístupnit veřejnosti. Pořádají se tu velikonoční slavnosti, na podzim se vaří kdoulová marmeláda, před Vánocemi se zas připravují adventní věnce a mlýn si můžete prohlédnout také o letních víkendech.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d10189.504286091395!2d13.821949249999685!3d50.32223465905879!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470a31b212c3a47d%3A0xec30f09cdb261f22!2sVerner%C5%AFv+ml%C3%BDn+o.p.s.!5e0!3m2!1scs!2s!4v1406108275974" width="610" height="350" frameborder="0" style="border:0"></iframe>