Vodopády po celý rok. Vavřincův důl patří k nejzachovalejším místům Krkonoš

23. červen 2016
Česko – země neznámá
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Krkonošské vodopády

Vydáte-li se z krkonošské Velké Úpy po modré turistické značce směrem k Vlašským boudám, projdete se nádhernou přírodou údolím Vavřincova potoku. Mnohde téměř svislé skalní stěny zde tvoří základ pro vodní kaskády a vodopády.

Pojmenování vodopádů je odvozené od samotného Vavřincova potoka. Důl spadá ze svahů spojeného masivu Černé a Světlé hory pod Černohorským rašeliništěm a ústí do řeky Úpy na spodním konci obce Velká Úpa.

Vznik soutěsky souvisí s mimořádně tvrdými starohorními svory s téměř svislými stěnami. Podél nich dochází k erozi, díky které vznikly téměř kolmé skalní úseky někdy i s vyčnívajícími hroty. Potok proto vytváří soustavu působivých vodopádů a kaskád.

Nevelké, ale zato malebné vodopády na Vavřincově potoce začínají pod Vlašskými boudami a končí až u soutoku s Tippeltovým potokem. Nejvyšší z vodopádů měří okolo 3,5 metru. Po levém břehu soutěsky vede zelená turistická značka. Samotná soutěska je dlouhá přibližně 150 metrů a začíná jen kousek pod nejníže položenou chalupou Vlašských bud.

Čtěte také

O něco menší je soustava vodopádů na potoce pod Tippeltovými boudami, kde se nachází velice zachovalá ukázka původní krkonošské architektury. Největší vodopád měří přibližně 3,2 metru. Pod kameny se tu dají najít schránky vodních živočichů - chrostíků, kteří jsou indikátory čistoty vody. Divoká příroda Vavřincova dolu patří k vůbec nejkrásnějším a nejzachovalejším místům Krkonoš.

Vavřinecký potok

Soustavu vodopádů najdete v zalesněné hoře Světlé, díky které nemají průtoky v obou potocích velké výkyvy. Vodopády ve Vavřincově dole jsou proto k vidění po celý rok, nejmohutnější a nejkrásnější jsou ale samozřejmě při jarním tání sněhu.

Spustit audio