Vychází manuál samostatného života Začni správně, praktický průvodce mladým lidem nejen z dětských domovů

3. únor 2021

Společnost Your Change dlouhodobě pomáhá mladým lidem z dětských domovů postavi na vlastní nohy. Nyní vydává 80stránkový manuál samostatného života Začni správně.

„Kniha je učena pro širokou paletu čtenářů, od odborné veřejnosti po studenty či lidi, kteří se o tuto problematiku zajímají. Kniha se dotýká tématu náhradní rodinné výchovy. Rozděluje a popisuje oba její pilíře, tedy náhradní rodinnou péči a ústavní výchovu,” říká Dominika Šenková, projektová manažerka Začni správně pro region Čechy.

K publikaci Fenomén dítěte v systému aneb teorie a praxe náhradní rodinné výchovy byli přizváni odborníci dlouhodobě se zabývající danou problematikou:

„Ke knize byli přizváni odborníci, díky kterým jsou jednotlivé kapitoly obohaceny o okénka z praxe. Jsou mezi nimi etopedové, psychoterapeuti, speciální pedagogové, ředitelé z dětských domovů, i zástupci pěstounské péče.

Kniha je koncipovaná od historie náhradní rodinné výchovy, přes sociálně patologické jevy. Ke vstupu do systému se vyjadřují všichni odborníci, kteří mají k této problematice co říct. Celé je to velmi pestré.”

Dětský domov není pasťák

Podle Šenkové se mladí dospělí během svého osamostatnění často potýkají s předsudky ze strany svého okolí.

„Nechci generalizovat, ale často se potkáváme s tím, že veřejnost zaměňuje dětský domov za pasťák. Ústavní výchova zahrnuje dětský domov, dětský domov se školou i výchovný ústav. Jakýkoliv článek o dětech z dětského domova na ně hned přitahuje negativní pozornost. Tyto děti pak mají k zátěži, kterou si nesou z vlastního domova, ještě toto břímě vlivu mediálního prostředí a musí se s tím vyrovnávat.”

Manuál samostatného života Začni správně nabízí mladým dospělým, kteří odcházejí z institucionální péče praktické typy jak si poradit s problémy a nástrahami běžného života.

„Začni správně, aneb manuál samostatného života se liší v cílové skupině čtenářů. Je určen hlavně pro děti, které odcházejí z dětských domovů nebo z pěstounské péče. Má pro ně být návodem do života – jak si najít práci, jak sestavit domácí rozpočet, jak pečovat o sebe a o svoji domácnost. My, jako projekt Začni správně, jim zároveň připomínáme, že se na nás mohou kdykoliv obrátit.

V knize jsme se snažili být co nejvíce konkrétní a praktičtí. Proto jsou tam třeba i informace o tom, jak často mají navštívit lékaře v rámci běžné preventivní kontroly, apod.”

Projekt Začni správně pomáhá mladým lidem z dětského domova nebo pěstounské péče, aby se po odchodu postavili na vlastní nohy a byli schopni žít plnohodnotný a samostatný život. Každoročně uděluje ocenění BÍLÁ VRÁNA, které je určeno těm, kteří prošli v průběhu svého života ústavní výchovou nebo náhradní rodinnou péčí a následně ve svém životě uspěli.

autor: Rena Horvátová
Spustit audio