Vydejte se stezkou kolem skalního hradu Klenov, poznáte přírodu Javorníků

11. srpen 2015
Česko – země neznámá

Přírodovědně-historická naučná stezka Klenov začíná u přehrady Bystřička nedaleko Vsetína. Je dlouhá sedm kilometrů a na deseti zastaveních seznamuje návštěvníky s geologickými, botanickými a zoologickými zajímavostmi Javorníků.

Naučná stezka Klenov je pojmenovaná podle skalního masivu, kolem nějž prochází. Vede od hráze přehrady Bystřička pod bývalým skalním hradem Klenov a Louky pod Štípou k rozcestí na Dušné. Její trasa sleduje modrou turistickou značku a navazuje na naučnou stezku Jana Karafiáta.

Přírodní rezervace Klenov chrání mohutné skalní výchozy a typickou horskou bučinu. Mezi nejvýznamnější skalní útvary patří Zámčisko, Havranka a Jazévky. Přírodní památka Louky pod Štípou patří k nejstarším chráněným územím v okrese Vsetín. V minulosti se hlavně vyznačovala bohatou populací vzácné orchideje: rudohlávku jehlancovitého.

Okres Vsetín je třetím nejlesnatějším v České republice. Lesy zde zaujímají plochu 54 % z celkové rozlohy. Jsou převážně jehličnaté. Původní jedlobučiny se vyskytují většinou pouze v maloplošných chráněných územích. Nejbližší takovou přírodní rezervací je nedaleký prales Kutaný pod Vsackým Cábem.

Buky v přírodní rezervaci Klenov

Naučná stezka Klenov seznamuje návštěvníky trasy i s tragickými historickými událostmi, které se v této lokalitě udály. V roce 1777 na základě tzv. falešného tolerančního patentu zde byli popraveni někteří obyvatelé obce Růžďka, kteří se hlásili k evangelictví. Tato událost významně přispěla k pozdějšímu vydání Tolerančního patentu o náboženské svobodě.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d833.3389110110811!2d18.020744593920305!3d49.421131711036324!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDnCsDI1JzE1LjciTiAxOMKwMDEnMTQuOCJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1439285660782" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
autor: Saskia Mišová
Spustit audio