Vymetat komíny můžete i svépomocí. Jednou za rok ale kominíka stejně potřebujete

27. leden 2018
Jsou-li na komíně k videní podobné fleky, je nutné zavolat odborníka

Čistění komína u domácích kotlů a krbů je práce špinavá, nicméně nutná. Minimálně jednou ročně by měl komín vyčistit odborník, další čištění můžeme zvládnout sami. Stačí jen vědět jak na to.

Čistit bychom měli jen komíny, na které jsou připojena topeniště na tuhá paliva. „Komíny plynových kotlů by měl vždy čistit odborník. Manipulace s nimi je složitější a případné chyby jsou nebezpečné,“ vysvětluje kominický mistr Vladimír Harastej.

U komínů, které obsluhují kotle na pevná paliva, se musí nejprve komín důkladně prohlédnout i zvenku. Pokud se někde objeví praskliny nebo fleky prosakujícího dehtu, je nutné přivolat kominíka. Poškození může být nebezpečné, a tak se spolehněte na důkladnou prohlídku od odborníka.

Je-li komín v zvenčí v pořádku, zjistěte, jaká je jeho konstrukce a opatřete si vhodné nářadí. „Pokud je komín vyložen nerezovou rourou, nikdy nepoužíváme ocelovou štětku. Ta slouží pouze do komínů zděných s keramickými vložkami. Na nerez patří speciální štětka nerezová.“

Kominické „nádobíčko“ musí odpovídat svým průměrem danému komínovému průduchu. Z tohoto pohledu je nejvhodnější používat kominickou růžici, která je nastavitelná pro více průměrů.

Komíny se čistí buď ze střechy, což je nejideálnější způsob, ovšem pouze v případě, že je k nim bezpečný přístup. Druhou variantu představuje čištění komína dvířky v podkrovním prostoru. Komín se pak čistí směrem nahoru a dolů. I samotná komínová dvířka musíte při čistění zkontrolovat, aby nebyla poškozená. A po čištění je nezapomeňte zase řádně uzavřít.

I zdánlivě čisté obce překvapují špatným ovzduším. Hlavně v zimě

Součástí čištění komínů je také důsledné vymetení a vybrání sazí dvířky u paty komína. I ta je nutné zkontrolovat a hlavně zamezit, aby se u nich nacházely hořlavé předměty.

A pokud zjistíte, že něco není úplně v pořádku? Vždy volejte kominíka. Nejlépe pokud máte nějakého známého z okolí, případně požádejte o doporučení kominický cech. Kominík nejenže nosí štěstí, ale navíc případné nedostatky opraví nebo navrhne nejlepší způsob řešení. Vzhledem k tomu, že závady na komínech patří k nejčastějším příčinám požárů, se to jistě vyplatí.