Vysoká pec u Šindelové vypadá jako zbytky starého anglického hrabství

22. červenec 2015
Česko – země neznámá

Je to už téměř dvě stě let, co se hrabě Nostic rozhodl na svém panství v Krušných horách v Karlovarském kraji postavit vysokou pec na zpracování tehdy žádané železné rudy. Příhodné místo, včetně dostatku potřebných surovin, pro svoje - na svou dobu kolosální - technické dílo, nalezl u obce Šindelová.

V roce 1818 tam nechal vybudovat kamennou pec a o kousek dál velký rybník s náhonem pro pohon strojních součástí pece. Náhon klapal a poháněl přitom měchy pro vzduch potřebný při tavení rudy, buchar a také výtah pro dopravování rudy do pece. Z několik metrů vysoké věže dnem i nocí šlehaly vysoké plameny. „Pekelné“ divadlo viditelné v okruhu několika kilometrů. Pec tavila rudu téměř šedesát let.

Surové železo tu rod Nosticů vyráběl až do roku 1873, kdy byla, pravděpodobně z důvodu konkurenčních bojů, výroba zastavena. Do konce druhé světové války pak objekt sloužil jako slévárna. Poté se provoz navždy zastavil.

Národní technická památka Vysoká pec u Šindelové

Od té doby tam kamenná a zčásti cihlová kráska tiše stojí a chátrá. Přitom se jedná o poslední existující hmotný doklad hutnictví 19. století v Krušných horách. Svými mohutnými žulovými kvádry, klenbami a dalšími zdobnými prvky připomíná navíc tato technická památka středověký hrad nebo anglické hrabství.

Vysokou pec v Šindelové za dobu, co stojí, potkala řada patálií. Nezájem jí za dlouhá desetiletí proměnil v polorozpadlou zříceninu. Hlavní věž, tedy pec, byla ovšem postavena tak kvalitně, že vydržela bez jakékoli údržby stát dodnes. Paradoxně rychlý spád chátrání nabrala národní technická památka až po roce 1989. V současné době se usiluje alespoň o zakonzervování toho, co z kdysi prosperující pece zůstalo. Snaží se o to mimo jiné i nově vzniklý spolek pro záchranu pece v Šindelové.

Vstup do desetiletí neudržované památky je jen na vlastní nebezpečí

Dodnes tu můžete vidět lesklou strusku i černé „skleněné“ cihly

Kolem stavby se už podařilo vyřezat největší náletové dřeviny a z dálky tak opět vyniká zajímavá a stylová architektura počátku 19. století. Kromě žulových kvádrů a cihel si zde můžete všimnout ještě jednoho zajímavého stavebního materiálu. Některé zdi jsou dozděné z černých lesklých cihel připomínající černé sklo. Jde o strusku, tedy vlastně neužitečný odpad, který vzniká při výrobě železa.

Kovové prvky vydržely dodnes

„Skleněné tvárnice“ se osvědčily. Mají úžasné izolační vlastnosti. A tak se s nimi setkáte nejen na stavbě Vysoké pece v Šindelové. Podle místních lidí je z nich opraveno nebo dostavěno i několik zdejších domů.

Z dob Nosticů a jejich vysoké pece se dodnes dochoval v úvodu zmiňovaný rybník, který sloužil jako zásobárna vody pro vodou poháněné stroje pece. Dnes slouží jako oblíbené rekreační místo, včetně kempu a občerstvení.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3167.98597749921!2d12.5998842!3d50.316975799999994!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNTDCsDE5JzAxLjEiTiAxMsKwMzUnNTkuNiJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1437558262848" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
autoři: Pavel Halla , redakce
Spustit audio