Z hradu Kozlova moc nezbylo. Jeho areál ale stále prostupuje tajuplná atmosféra

27. říjen 2017
Česko – země neznámá
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Ruiny hradu Kozlov, který podle své polohy zřejmě býval strážním místem

Na hranici Královéhradeckého a Libereckého kraje můžete navštívit tajemné místo. A nejde o nadsázku. O původu bývalého hradu Kozlov, který je dnes zříceninou, neexistují žádné písemné prameny. Četné požáry v sousední Lomnici nad Popelkou zničily městský archiv, a tak nikdo neví, kdy hrad vznikl a kdo byl jeho prvním majitelem.

Malá pevnost zřejmě vypadala spíš jako tvrz, její založení se odhaduje na první polovinu 14. století. Místo ale ukrývá všechno, co ke správnému hradu patří: kromě romantických zbytků zdiva na obtížně přístupném návrší i slepý zbytek podzemní chodby, která podle pověsti vedla na nedaleký hrad Brada a určitě se tam ukrývá i poklad.

„Ve sborníku historika Lomnicka Josefa Jana Fučíka se uvádí, že na přelomu 19. a 20. století byly zaznamenány pokusy obyvatel z nedaleké Libuně, kteří sestoupili do této štoly, kopali a měli dokonce narazit na železná vrata. Druhý den chtěli pokračovat, ale rakouské úřady jim to zakázaly. Myslím, že v podstatě šlo jen o pokus o zviditelnění hrádku, že ve skutečnosti tam žádná historická vrata nebyla. Zřejmě to bývala vodní nádrž, i když v některých pramenech se uvádí, že šlo i o únikovou cestu,“ říká Jan Drahoňovský, ředitel Městského muzea v Lomnici nad Popelkou.

Vypráví se, že Kozlov zbořil stejně jako další hrady v okolí Jan Žižka. Urbář lomnického panství z roku 1667 píše o Kozlovu jako o prastarém zámku, položeném v lesích nad vsí Košovem u Lomnice.

Vznikl patrně jako hrad s plášťovou zdí, pro české země poněkud nezvyklý typ hradu, na vrcholu ve výšce 596 metrů nad mořem. Neměl bergfrit ani donjon. Zakladateli mohli být Košíkové z Lomnice nebo Valdštejnové. Jistou dobu mohl hrad držet i Čeněk z Vartemberka, který dobyl sousední Bradlec. V pohusitské době hrad podle Bohuslava Balbína obývala loupežná posádka, snad složená z původně husitských vojáků. Asi roku 1442 ho zřejmě dobyla a zničila panská vojska.

Pohled do štoly k bývalé hradní vodní nádrži

Tatarský mužík nebo loupeživý rytíř?

K hradu Kozlov a k nedaleké Lomnici nad Popelkou se váže pověst o tatarském zvědovi. Uvázl po odražení tatarských nájezdů v troskách na vrchu Kozlov a ozbrojen kopím a sekerou přepadal kupce. Místní měšťané a sedláci ho nakonec přemohli lstí. Vykopali jámu, zakryli ji větvemi a vylákali Tatařína ven z hradu. Ten spadl do jámy a byl přivolanou královskou stráží odvezen do Prahy. Za to prý král Václav I. povýšil Lomnici na město a udělil jí znak, který tuto událost připomínal: „tatarského mužíka“ ve zbroji, který stojí na chvojí.

„Dnes, jak si můžete všimnout, má znak pozměněnou podobu. Měšťanům se postava se špičatou čepicí a s halapartnou zdála příliš nuzná, a tak se z ní postupem času vyklubal rytíř. A zase se jen můžeme dohadovat, jestli měl tedy na hrádku Kozlov své dočasné sídlo loupeživý rytíř nebo tatarský zvěd,“ vysvětluje Jan Drahoňovský proměnu lomnického znaku.

Rozcestí nad Morcínovem u Lomnice nad Popelkou

Na zříceninu hradu Kozlov, kterou najdete na špatně přístupném hřebenu nad obcí Cidlina mezi Košovem a Peklovsí, dojdete po zelené turistické značce mezi obcemi Morcinov a Kněžnice. Ale dřív než vstoupíte do lesa, se pořádně rozhlédněte. Nad Morcinovem s velice pěkně udržovanými ukázkami lidové architektury vás čekají působivé výhledy do krajiny. Uvidíte partie Českého ráje od zříceniny hradu Trosky po Valdštejn, Lužické a Jizerské hory, Krkonoše se Sněžkou a s Rýchorami.

autor: VaW
Spustit audio