Zámecký areál v Hrochově Týnci prochází obnovou. Obec ho zpřístupní veřejnosti

3. březen 2016
Česko – země neznámá

V Hrochově Týnci v Pardubickém kraji si své sídlo vystavěli Zellerové z Rosenthalu, údajně už před rokem 1700. Současná zámecká budova vznikla jako letohrádek premonstrátů z Hradiska u Olomouce. K zámku patříval i rozlehlý park, který sahal až ke zdem dnes již zaniklého mužského kláštera.

Osada dostala jméno po „týnci“ neboli osadě otýněné, ploty obehnané. Po husitských válkách vládl do roku 1513 na Týnci Jan Hroch z Mezilesic. Po něm se městečko přejmenovalo na Týnec Hrochův. Po roce 1623 koupil usedlost a příslušné panství rod Zellerů z Rosenthalu. Na místě původní tvrze, kterou zničili Švédové, si postavili barokní lovecký zámek.

Celý areál zámku s rozsáhlým parkem od okolí oddělovala vysoká zeď. Od roku 1705 až do roku 1784 vlastnil sídlo premonstrátský klášter z Hradiska u Olomouce. Z této doby se zachovala spodní barokní brána. Premonstráti vystavěli také Poutní kapli Matky Boží, ta však byla roku 1834 po velkém požáru zbořena.

K velké přestavbě zámku a parku došlo v letech 1924 až 1925, kdy zámek vlastnili manželé Otakar a Melánie Tůmovi, kteří se pustili do několika výraznějších změn. Budova se díky nim navýšila o druhé patro, fasády získaly bohatou výzdobu a interiér se citlivě zmodernizoval pomocí dřeva.

Zámecký výchovný ústav

Po druhé světové válce přešla budova do vlastnictví obce a od roku 1949 jsou zde dětská zařízení. Původně se v prostorách zámku otevřel dětský domov, později se změnil na výchovný ústav, kam se až do roku 2009 umisťovaly děti s poruchami chování.

Zrenovovaná kaple v zámku v Hrochově Týnci

V parku se ostatně kvůli dětem postavila škola, která tam od roku 1954 stojí dodnes. V současnosti město uvažuje o jejím dalším využití, po nezbytné rekonstrukci by se do ní měla přesunout většina společenských akcí, protože podobné prostory v tuto chvíli Hrochově Týnci chybí.

Zámek má v současné době opravenou kapli s krásnými okenními vitrážemi, brzy přibude knihovna a připravují se prostory pro místní uměleckou školu.

V téměř šestihektarovém parku se zachovala spousta starých stromů. Například hned u vchodu vítá návštěvníky 300 let stará lípa. Vzácné dřeviny jsou také útočištěm pro mnoho druhů ptáků a drobných lesních zvířat. V parku se pokácely nevyhovujících a nemocné stromy, v jeho jižní části se vysázel nový ovocný sad.

autor: KSA
Spustit audio