Ze slavného pražského Podskalí zbyla na Výtoni jen budova celnice

4. září 2014
Česko – země neznámá

Podskalí byla osada na pravém břehu Vltavy v Praze. Rozkládala se někde mezi dnešním Mánesem a železničním mostem vedoucím na Smíchov. Její obyvatelé se živili vorařstvím, obchodem se dřevem, ledařstvím nebo těžbou písku ze dna řeky.

První zmínka o osadě s kostelem sv. Kosmy a Damiána pochází z roku 1198, ale její historie je patrně mnohem starší. Dnes je možné si prohlédnout už jen jediný dům, který se z původního Podskalí dochoval.

Po velké povodni v roce 1890 bylo rozhodnuto, že je třeba Prahu chránit vysokou nábřežní zdí. Po vybudování městské říční navigace s náplavkou byly historické domečky odříznuty od vody a byly zrušeny ohrady se dřevem. Po demolici bylo území rozparcelováno. A začaly se na něm stavět činžovní domy.

A která stavba se jako jediná dochovala? Podskalská celnice na Výtoni. Díky tomu, že ji město v roce 1908 odkoupilo jako památku na rázovitý život ve starém Podskalí. V roce 1939 byla budova převedena do vlastnictví Muzea hlavního města Prahy, které zde po 2. světové válce otevřelo první historickou expozici. V roce 2003 byla celnice po rekonstrukci znovu otevřena.

Prof. Jaroslav Daněk podle dobových fotografií na obrazu zachytil původní Podskalí

Dnes tu najdete restauraci a muzeum

V přízemí se nachází restaurace, v prvním patře muzeum. Půda slouží jako depozitář spolku Vltavan. Na aktuální výstavu nazvanou Vltava a Podskalí z archivu spolku Vltavan se do Podskalské celnice můžete přijít podívat až do dubna příštího roku.

Život v zaniklém Podskalí připomínají filmy Poslední Podskalák (1940) nebo Plavecký mariáš (1952), z písní pak třeba Podskalák Karla Hašlera. Tradice spojené s životem na řece dodnes udržuje zmiňovaný spolek Vltavan.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m11!1m3!1d629.2153906982237!2d14.415433635237251!3d50.0678741049551!2m2!1f0!2f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470b945eef926c7f%3A0x44cf418a37c6b4d9!2sPodskalsk%C3%A1+celnice+na+V%C3%BDtoni!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1409819305220" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
Spustit audio