Ze Zbirohu v Českém ráji zbyly ruiny. Šlo o jeden z mála skutečně kamenných hradů

Samostatná obytná věž Kazatelnice na skalním bloku
Samostatná obytná věž Kazatelnice na skalním bloku

Skalní útvary v Českém ráji přitahují lidskou pozornost odnepaměti. Bylo tomu tak i ve středověku, kdy tu vzniklo několik hradů. Z některých se staly zámky, z jiných zříceniny. Zchátralé, ale zajímavé zbytky hradu se tyčí i nad řekou Jizerou nedaleko Besedických skal.

Hrad Zbiroh byl postavený někdy ve 14. století. O jeho historii nemáme z hlediska archeologických průzkumů moc přesných údajů. Část badatelů se přiklání k založení v první polovině 14. století, další část až ke druhé polovině. První písemná zmínka pochází z roku 1390, kdy královské vojsko pobořilo hrady Markvarta z Vartemberka. V jejich výčtu najdeme i hrad Zbiroh, který potom patrně připadl královské koruně.

Král Václav IV. hrad prodal Otovi z Bergova na Troskách, který jej přestavěl a vlastnil během husitských válek. Po prohrané bitvě u Lipan nastalo v kraji bezvládí a Zbiroh se stal sídlem loupeživých hord.

Další zmínka je ze čtyřicátých let 15. století, kdy hrad dobylo a pobořilo královské vojsko. Oprav se ale tentokrát nedočkal, začal chátrat. Na Zbirohu se během jeho hradní slávy vystřídalo panstvo vznešené i bezectné. A už ve dvacátých letech 19. století, kdy se začala rozvíjet turistika v Českém ráji, patřil k výletním místům stejně jako nedaleký Vranov.

Zbiroh měl Kazatelnici, vytápění i Černého rytíře

V současné době se k hradu přichází z východní strany, kudy dávným příkopem vede zelená turistická stezka z vísky Zbirohy. Návštěvníci tak jako první vidí skalisko a na něm zbytky zdiva obdélníkové obytné věže dnes nazývané Kazatelnice. Sice nejde o největší dochovanou část, ale z archeologického hlediska je to nejcennější místo, protože neprošlo opravami jako některá další zdiva zříceniny.

Hradní sklepení je částečně tesané a částečně zděné

Největší zeď se dochovala v centrální části, byl do ní udělaný nepůvodní vchod do sklepení. To je částečně vlámané do skály a částečně zděné. „Ve sklepení se zachovaly unikátní relikty teplovzdušného vytápění,“ upozorňuje archeolog Petr Jenč. Klenbou vedou průduchy do horního prostoru, kde nejspíš býval palác. V zastrčené zadní části sklepení je dýmník. „Reliktů teplovzdušného vytápění na českých hradech mnoho není, takže je to taková místní rarita,“ podotýká Jenč. V části, kde byl pravděpodobně palác, jsou další zbytky zdiva, a také do skály vytesaná jáma se skosenými stěnami – zřejmě cisterna na vodu.

Jako řada magických míst má i Zbiroh svoji pověst - o Černém rytíři. Podle ní byl Černý rytíř urozený šlechtic a vůdce lapků, kteří hrad obsadili v době pohusitské. Byl odvážný, mazaný a krutý. Okolní šlechta proto hrad oblehla a všechny obránce pobila. Poslední Černý rytíř se snažil zachránit skokem z hradeb, byl ale chycen, a coby šlechtic sťat mečem. Dodnes nenašel klid a zjevuje se proto v ruinách v podobě světlého obláčku.