Železné mostní konstrukce patří k největší exponátům Muzea silnic ve Vikýřovicích

23. září 2016
Česko – země neznámá

Nádvoří Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka je plné silničářských strojů a zařízení. K vidění jsou tam ovšem i exponáty rozměrnější, například tři obloukové železné mosty, které donedávna překlenovaly významné řeky regionu. A také unikátní lávka pro pěší z nádraží v nedalekém Šumperku.

Cesta mostů z běžného provozu do muzea byla poměrně rychlá. Ve chvíli, kdy přestaly vyhovovat zvyšujícímu se provozu na silnicích, byly sejmuty a nahrazeny moderními mostními konstrukcemi. Naštěstí neputovaly do šrotu jako desítky jejich předchůdců, ale díky nadšencům ze Správy a údržby silnic se rozhodlo o jejich převozu do nového muzea silnic, kde doplnily vnitřní expozici věnovanou silničním mostům jako takovým.

Mosty jsou pro zdejší region typické. V minulosti jich stávalo mnohem víc, protože je vyráběla železářská společnost bratří Kleinů v Sobotíně. Její mostní konstrukce pak sloužily nejen v kraji pod Jeseníky, ale po celé monarchii. Dodnes najdeme některé výrobky této firmy například v Krnově, u Vídně nebo v Maďarsku. Firma používala obloukové a nosníkové mosty na stavbách, které sama budovala.

Nejstarší most sloužil nejdéle

Zmíněné tři mosty z muzea ve Vikýřovicích ovšem stávaly na Šumpersku. Nejstarší pochází z roku 1888, který původně překlenoval řeku Třebůvku v Moravičanech. Je z mostů v muzeu také největší a pozoruhodný je i netypickým zavětrováním oblouků v horní části příhradových oblouků. Dosloužil v roce 2009. Jeho nosnou konstrukci tvoří dva ocelové, nýtované parabolické nosníky o výšce 3,95 metru a délce 30,6 metru.

Typické pro mosty té doby bylo nýtování, které tvořilo velmi pevnou konstrukci

Jen o něco mladší je stavba, která stávala na hranici katastrů obce Hrabenov a Ruda nad Moravou a překlenovala řeku Moravu. Most vyrobený v roce 1893 přežil i katastrofální povodeň v roce 1997. Osudnou se mu však stala omezená nosnost a malá šířka. I díky ní byl v roce 2007 snesen a umístěn do muzea.

Nejmladší ze zdejších třech silničních mostů je oblouková konstrukce mostu původně umístěného nad řekou Moravskou Sázavou na moravsko-české hranici nedaleko Hoštejna. Vznikl v roce 1900. Byl snesen už na konci devadesátých let, a protože tehdy muzeum silnic ještě neexistovalo, byl dlouhá léta uskladněn na Správě a údržbě silnic.

Železná lávka pro pěší bude znovu sloužit lidem

Kromě mostů se v muzeu silnic nachází ještě jeden železný unikát, který původně sloužil pěším. Lávka, která stála při Lidické ulici v Šumperku, umožňovala lidem bezpečně překonat seřazovací část šumperského nádraží, kde sice dodnes existuje přejezd, ale stejně jako kdysi zde častý posun neumožňuje bezpečný přechod kolejiště.

Lávka pro pěší původně stávala nad kolejištěm šumperského nádraží

Lávku vyrobily železárny v Brance u Opavy v roce 1914. I když už dlouho nesloužila k přechodu přes kolejiště, ještě v devadesátých letech stála nad šumperským nádražím. Skončila nakonec v muzeu, ale existuje záměr, kdy by po důkladné opravě opět mohla sloužit veřejnosti. Mohla by totiž převádět do muzea návštěvníky přes frekventovanou silnici I/11 v sousedství muzea.

Kromě venkovních exponátů mostních konstrukcí stojí za vidění i vnitřní expozice muzea věnovaná mostům. V ní se mimo jiné dozvíte, jaký byl vývoj mostního stavitelství od pravěku až po moderní mosty překlenující například mořské úžiny.

autor: kbz
Spustit audio