Židovský hřbitov na Panském vrchu ukrývá náhrobky různého stáří, zdobnosti a významu

13. březen 2018
Česko – země neznámá
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Náhrobky jsou nejčastěji z pískovce a žuly

Hřbitovy mají své neopakovatelné kouzlo a romantickou atmosféru. Pokud jsme tichými a slušnými návštěvníky, dokážeme v nich nabrat životní energii a v uspěchané době se alespoň na chvíli zastavit. Sílu můžete načerpat třeba na venkovském židovském hřbitově na Panském vrchu nedaleko obce Drmoul.

Do dnešních dnů se nehledě na desetiletí úpadku podařilo zachránit nebo obnovit téměř polovinu původních náhrobků. První zmínky o židovské komunitě v Drmoulu pocházejí už z 16. století. Židé se zde ale stejně jako na jiných místech naší země stali oběťmi nacistického běsnění. Po roce 1938, který znamenal pro zdejší židovské obyvatelstvo pohromu, byli vystěhováni a drmoulská synagoga byla vypálena a zničena.

Hřbitov obklopený hustým lesem působí v současnosti až magicky. Podle Jindřicha Horáčka ze Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les se jedná o jeden z nejlépe zachovaných židovských hřbitovů v pohraničí České republiky. Drmoulskou početnou židovskou komunitu dnes připomínají dochované náhrobky. Zdobení náhrobků bylo inspirováno barokem a klasicismem. Nejčastěji šlo o rostlinné motivy.

Po válce vrch i hřbitov pohltil les

Po druhé světové válce sice židovský hřbitov dál upadal, ale místní se přeci jen o pietní místo nějakým způsobem starali. Jeho oficiální obnova nastala až po roce 1989. Dnes na něm najdeme přes 200 náhrobků z původních asi sedmi set.

Židovský hřbitov na Panském vrchu

Na hřbitově se nacházejí náhrobky různého stáří, zdobnosti a významu. Některé jsou z pískovce, jiné ze žuly. Moc si na nich ale pravděpodobně nepočtete. Všechny nápisy jsou totiž v hebrejštině. Z informačního panelu se můžete dozvědět symboly různých profesí a ty pak zkusit vyluštit na některém z náhrobků.

Venkovský židovský hřbitov na Panském vrchu není jediným lákadlem tohoto místa. Na Panském vrchu stojí také rozhledna a kousek od hřbitova se můžete osvěžit u studánky s minerální vodou. Vyvěrá tu Panská kyselka.

autor: Pavel Halla
Spustit audio