Zlatý potok, Zlatý rybník a Zlatý mlýn – tolik zlata pohromadě najdete jen na severu Plzeňska

25. duben 2014
Česko – země neznámá

Zlatý potok se vlévá do Zlatého rybníka a vodu z něj využíval Zlatý mlýn. Tolik zlata pohromadě, alespoň v názvech, najdete asi jen u obce Hůrky na severu Plzeňska. Kdysi dávno se zlatonosných potoků na našem území nacházelo mnoho. Stačí zabrouzdat v mapě České republiky a objevíte jich možná desítky. Nikde jinde ale pravděpodobně nenajdete u Zlatého potoka rovnou i Zlatý rybník a u něj Zlatý mlýn.

Kdysi skutečně zlatonosný Zlatý potok pramení v rašeliništích manětínských lesů. Zlato zde pravděpodobně těžili už Keltové, jak o tom svědčí nálezy zlatých plátků na keltském pohřebišti v nedalekém Manětíně-Hrádku.

Dochované písemnosti o mlýně na Zlatém potoce u obce Hůrky pocházejí z roku 1659. Stojí tu ale určitě mnohem déle. Tehdejší systém mletí obilí na takzvané nestálé vodě byl z dnešního pohledu velice hospodárný.

Mlynáři mleli popořadě i bez telefonické domluvy

Na nestálé vodě, tedy u rybníka, který neměl zajištěný stálý přítok vody a v letních měsících byl často i úplně bez vody, fungoval i bez telefonů velice propracovaný systém. Horní mlynář věděl, že bude mlít jako první například tři hodiny, mezitím se na mletí připravil další mlynář níže po toku vody a využil tutéž vodní energii znovu. Po něm další a pak další.

Jaro v okolí mlýna

Tvrdá dřina ve mlýně měla také svá jasná pravidla a zásady. Mlynáři měli svoje vlastní desatero. Jeho nedodržování bylo skoro stejným hříchem jako porušení Božích přikázání.

  1. Jedině u mne mlíti budeš.
  2. Nevezmeš melivo, pokud nezaplatíš.
  3. Pomni, abys měříčné dal a melné zapravil.
  4. Cti mlynáře a chasu jeho, aby se ti dobře vedlo.
  5. Nenecháš mlýnské stroje jíti naprázdno.
  6. Zachováš ve mlýně ve všem a všude čistotu.
  7. Nepokradeš a jen co tvého vezmeš.
  8. Nepromluvíš křivého svědectví proti mlynáři, že ti špatně semlel a málo dal.
  9. Nepožádáš od mlynáře více, nežli semlel.
  10. Aniž požádáš, co se rozprášilo. 

Zlatý mlýn u obce Hůrky je postavený na skále. Poznáte to i při prohlídce sklepení. V něm najdete dochovanou část dřevěné osy původního náhonu a tři železná ozubená kola včetně tzv. palečnicového kola.

autor: Pavel Halla
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.