Adršpašské a Teplické skály spojuje Vlčí rokle, cesta skrz ní je ale jen pro zdatné turisty

1. prosinec 2014
Vlčí rokle

Od Teplických skal, s kterými vytváří souvislou plošinu, jsou Adršpašské skály na Královéhradecku odděleny kaňonem zvaným Vlčí rokle. Najdete v ní až devadesát metrů vysoké skalní věže, hluboké soutěsky, vodopád i jezírka. Celou oblastí vede okružní stezka pro turisty.

Turistický okruh Teplickými skalami vede po modré značce. Z Adršpachu se ale můžete rozhodnout i pro cestu po žluté, to ovšem předpokládá trochu dobrodružného ducha. Hluboký kaňon Vlčí rokle začíná u jezírka. Cesta však nevede „po dně“ této rokle. Čekají vás náročné výstupy po schůdkách a mnohdy strmých žebřících.

Divoká příroda tu vytváří romantické scenérie, které jako by byly vytržené z filmového scénáře nějakého hororu anebo pohádky. Na vlhkých skalách se dobře daří mechu, což místu dodává ještě více tajemnosti, někdy až ponurosti. Mnohé skalní útvary tu nesou trefná pojmenování, např. Milenci, Krakonošova lenoška či Sloní náměstí. Některé názvy se tradují už od dob prvních turistů z přelomu 18. a 19. století.

Po žluté značce do Teplických skal

Údolí Vlčí rokle patří mezi nejcennější území národní přírodní rezervace se zachovalými rašeliništi. Letos v létě byly dokončeny opravy povalových chodníků, díky nimž mohla být Vlčí rokle opět zpřístupněna pro veřejnost. Návštěvníci díky nim mohou procházet opravdu divokou přírodou - rozmanitým a místy podmáčeným terénem, rašeliništěm, lesními porosty i skalními úseky.

Mezi Adršpašskými a Teplickými skalami

Tolik fascinujících zákoutí uvidíte jen málokde. Oproti Adršpachu, kde jsou k vidění zejména izolované skalní věže a pilíře, nabízejí Teplické skály, do kterých Vlčí roklí projdete, mnohem divočejší a souvislejší, až do nebe sahající skalní stěny. Soutěsky jsou zde mimořádně hluboké, takže na některá místa se ani v létě nedostane slunce. Sníh a led tu často najdete i v létě.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d12624.271970222853!2d16.123010156093923!3d50.61091319293826!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0000000000000000%3A0x19d4695c55c0f0eb!2zQWRyxaFwYcWhc2tvLXRlcGxpY2vDqSBza8OhbHk!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1417429647379" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>