Budějovická radnice je impozantní i zevnitř. Obřadní síň má na stropě 86 postav

2. březen 2018
Šalamounův soud od J. A. Schöpfa zdobí strop obřadní síně

Dominantu hlavního náměstí v Českých Budějovicích představuje radnice. Modrá barokní fasáda, nad průčelím tři věže, to vše tvoří turisty hojně fotografovanou kompozici. Budova je ale možná ještě zajímavější zevnitř.

Nejdřív trocha historie. Město České Budějovice bylo založeno ve 13. století a prvních 150 let mělo v centru nenápadnou radnici. Neví se sice, jak přesně vypadala, ale nejspíš měla podobu obyčejného domu. Teprve později vykoupili měšťané dva domy na rynku, kam radnici přesunuli. Domy v průběhu času různě stavebně spojovali a rozšiřovali, až vznikla radniční budova, jak ji známe dnes.

Poslední velké stavební úpravy proběhly na přelomu tisíciletí. Těm ovšem předcházel podrobný archeologický průzkum, který ukázal, že na místě radnice žili lidé dávno před vznikem města. Nejstarší pozůstatky staveb, které výzkumníci odkryli, byly datovány do starší doby bronzové, čili do rozmezí mezi dvacátým a šestnáctým stoletím před Kristem.

Ovšem sama budova českobudějovické radnice ukrývá mnoho zajímavostí. Od vyznačených půdorysů dávno zaniklých staveb na dvoře radnice až po přístavbu z let 1999 až 2001, která po dokončení získala ocenění nejlepší jihočeské stavby roku.

Po budově se mohou návštěvníci vydat s průvodcem. Prohlídková trasa přitom zahrnuje vyhlídkovou plošinu na střeše, kde jsou překvapivě k vidění i pestrobarevné úly. V těch žijí radniční včely. Jejich skvělý med bývá jednak darován oficiálním návštěvám města jako sladká pozornost, jednak si ho může kdokoli koupit v turistickém informačním centru Českých Budějovic.

Dále při prohlídce můžete nahlédnout do impozantního barokního sálu, který je považován za nejhonosnější prostor radnice a ve kterém kdysi zasedal městský soud. Dnes slouží jako obřadní síň nebo jako aula pro promoce. Na zdi visí unikátní gobelín s vyobrazením města z poloviny 20. století. Ovšem nejzajímavější je nástropní freska znázorňující slavný biblický výjev – Šalamounův soud, při kterém měl král Šalamoun rozhodnout, které ze dvou rozhádaných žen patří právě narozené dítě. Fresky z první poloviny 18. století vytvořil Jan Adam Schöpf.

Ze střechy radnice je českobudějovické náměstí jako na dlani

Radnice v Českých Budějovicích je otevřená celoročně, prohlídku si můžete domluvit v přízemí, kde sídlí městské infocentrum.