Charismatické poutní místo Dřízna u Přepych odkazuje až k pohanským obřadům

4. duben 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy První zastavení křížové cesty v Dřízenském údolí

V malebném Dřízenském údolí u obce Přepychy nedaleko Opočna v Královéhradeckém kraji najdete charismatické poutní místo s mnoha přírodními krásami a historickými památkami. Dominantou je kaple Panny Marie Lurdské postavená v roce 1889. Spolehlivé vysvětlení názvu Dřízna neexistuje, ale zřejmě prý souvisí s pohanskými obřady.

Tajuplné poutní místo je spojené s osobností svého zakladatele a donátora, kaplana Aloise Mádra (1851 - 1892), na jehož památku nechali vděční ctitelé v Dřízenském údolí postavit pomník. V roce 1888 u příležitosti 40. výročí panování císaře Františka Josefa I. totiž kaplan inicioval stavbu kaple. Základní kámen byl položen 22. dubna 1889.

Hlavní stavitelem byl Josef Hrubý z Opočna, který se ale dostavby a slavnostního otevření nedožil. Náklady na stavbu činily 3 328 zlatých a 72 krejcarů. Výsledkem je jednolodní kaple, do které se vstupuje po pěti schodech vedoucích k západnímu portálu. Nade dveřmi v průčelí je zasazený kruhový medailon s obrazem Panny Marie. Bohorodičce je v interiéru kaple zasvěcen oltář, dílo pražského umělce Josefa Krejčíka.

Alois Mádr pocházel z nedalekého Bohdašína a na přepyšskou farnost přišel v roce 1875. Lokalitu v údolí si nevybral náhodou: vyvěrá zde vydatný pramen, který údajně nikdy nevysychá, a v jeho okolí jsou další. Příchozí se tam mohou mimo jiné osvěžit ve studánce jménem Křížovka. Název má od dřevěného kříže, který v těch místech odnepaměti stával. Kaplan pak objednal trvanlivý, ze železa litý gotický kříž z huti arciknížete Albrechta ve Slezsku. Postavení kříže bylo dokončeno o půlnoci 8. září 1883 při světle luceren a druhého dne, při 200. výročí osvobození Vídně od Turků, byl spolu se studánkou slavnostně vysvěcen. Sešel se nevídaný dav věřících, podle kronikáře „ke čtyřem tisícům hlav“.

V roce 1891 přibyla ve stráni nad údolím křížová cesta se 14 zastaveními, zakončená Božím hrobem vytesaným ve skále. Poutní místo bylo každoročně hojně navštěvované poutníky téměř ze všech farností v kraji. I dnes je romantické údolí místem setkávání lidí při mších, církevních oslavách i svatebních obřadech. Je i cílem příjemných procházek a návštěv místních a turistů.

Současné vedení obce Přepychy poutní místo Dřízna postupně vrací do původní podoby podle staré pohlednice z roku 1925. Údolí zdobí i nově instalovaná dřevořezba u studánky Křížovky, jejímž autorem je místní řezbář Radek Křivka. Obnovila se tak prastará tradice, protože tu kdysi býval obraz Matky Páně na dřevě s letopočtem 1764.

Do Dřízenského údolí je vjezd zakázán, zaparkovat ale můžete v obci Přepychy, třeba v místě, kterému se říká Ve Skalách. Naši předkové tuto soutěsku vylámali v opuce pro lepší spojení mezi Přepychami a územím nazývaným Za horou. Dnes je tam kromě parkoviště i příjemné odpočívadlo a informační tabule. Uvidíte tam také dřevořezby vojevůdců generála Laudona a krále Fridricha, kteří zde veleli svým vojskům v roce 1758 při střetu rakouských a pruských vojsk.

Spustit audio