Doba temna: Doba pobělohorská je spojována s celospolečenským úpadkem. Dala ale možnost znovuzrození

14. září 2023

Po bitvě na Bílé hoře nastalo období, které o dvě stě let později Josef Dobrovský nazval „zlomové období české historie” a o dalších sto let později ho Alois Jirásek nazval přímo „Temno“.

Doba pobělohorská je spojována s celospolečenským úpadkem. Česká šlechta ztratila vliv i majetek, který jí byl zabaven, české Husity válcovala habsbursky prosazovaná katolická církev a česká národní hrdost se pod tíhou těchto událostí u mnoha lidí vytrácela. Mnoho českých pánů i vzdělanců odešlo do emigrace.

Byla to doba změn, podobně jako mnoho dalších historických období. Proto dnes někteří čeští i zahraniční historikové nazírají na toto období jinak než národní obrozenci 18. a 19. století nebo lidé, kteří stáli za vznikem Československa. Nazvat nějaké období temnem pro český národ totiž dává možnost znovuzrození, nového národního vzkříšení. A nové začátky přinášejí vždy nadšení, naději a hrdost.

Ať byla doba temna pro náš národ období po bitvě na Bílé hoře, po nacistické okupaci nebo za vlády KSČ, je důležité, že českou národní identitu temnota nikdy definitivně nepohltila.

Spustit audio