Františkánský klášter v Hostinném nabízí hned několik unikátů

20. květen 2016
Česko – země neznámá

Podkrkonošské město Hostinné má od roku 2011 velké lákadlo pro turisty. Opravený areál františkánského kláštera, který slouží jako městská knihovna a muzeum. Nachází se v něm hned několik unikátů. Například kostel, který františkáni svérázným způsobem rozšířili z původního jednolodního kostela.

Za pozvání do Hostinného vděčí františkáni holandskému šlechtici Villému Lamboy z Deseneru, který město získal koncem 17. století. První bratři řádu sv. Františka přišli do města roku 1666 pod vedením brněnského kvardiána P. Patricia Palleta. Městská rada františkánům přenechala k užívání malý renesanční hřbitovní kostelík a zároveň povolila přikoupit pozemek pro výstavbu kláštera a zřízení klášterní zahrady.

Spolu s františkány přišla do města i slavná pouť Porcinkule, a když původní hřbitovní kostelík začal praskat ve švech, protože do města přicházelo stále víc a víc poutníků, františkáni se rozhodli pro větší kostel. Byli ovšem „šetrní“, a tak jednoduše přistavěli ke stávajícímu kostelu další loď, poté probourali zeď a obě lodě spojili. Vznikl tak unikátní dvoulodní kostel se šesti podpěrnými oblouky, který v Evropě nemá obdoby.

Místo kláštera kino nebo přehrada

Dnes velice zdařile zrekonstruovaný klášter v Hostinném měl pohnutou historii. Přes peripetie Josefínské doby se sice dožil 20. století, ale v padesátých letech mniši museli klášter opustit. V jeho zdech se pak například skladovala obuv, v těsném sousedství vyrostlo panelové sídliště a v jednu dobu se dokonce uvažovalo o tom, že v jeho prostorách vznikne kino.

Františkánský klášter v Hostinném před rekonstrukcí

Ve městě byla dokonce svého času stavební uzávěra kvůli plánům na stavbu přehrady na Labi Velké Debrné. Z toho naštěstí sešlo a klášter nakonec zachránila potřeba někam umístit sbírku antických soch z depozitáře Univerzity Karlovy v Praze. Galerie antického umění je dnes k vidění v přilehlém kostele a samotný klášter se dočkal celkové rekonstrukce. Stavební obnova byla nakonec oceněna jako Stavba roku 2012.

Včely, byliny a Madona s děťátkem

Františkánští mniši netrávili čas jen modlitbami, ale především prací. V rozsáhlé zahradě pěstovali byliny, z nichž vyráběli čajové směsi a masti, které prodávali. Do lékárny v přízemí konventu jezdil prý dokonce i Jan Amos Komenský z nedaleké Bílé Třemešné.

Františkáni se také v Hostinném věnovali včelařství. Z vosku vyráběli a prodávali svíce a dnešní muzeum se může chlubit i unikátním souborem deseti vyřezávaných včelích úlů se sakrálními motivy.

Z původního inventáře se dochoval soubor deseti vyřezávaných včelích úlů

Největší chloubou muzejní expozice je gotická socha Madony s děťátkem, kterou muzeum získalo teprve nedávno. Byla nalezena náhodou v kostele sv. Václava v Čermné a poté zrestaurována v pražském ateliéru akademického sochaře a restaurátora Petra Kuthana.

Spustit audio