Historie Břevnovského kláštera je pohnutá. V 15. století ho zničili táborité

17. květen 2023

Podle pověsti byl klášter založen na místě u pramene potoka Brusnice, kde se údajně setkal pražský biskup Vojtěch s knížetem Boleslavem na lovu.

Vojtěch se vracel z italského exilu a přivedl s sebou dvanáct mnichů – Benediktýnů. Ti pak utvořili první komunitu nově postaveného kláštera. Název získal od přilehlé vísky Břevnové.

Jeho historie ale byla pohnutá. V době husitských válek klášter zničili táborité, a mniši, kteří rabování přežili, odešli do Broumova. K obnově kláštera došlo až v polovině 16. století.

Klášter nesloužil jen jako církevní stavba – za pruského obléhání Prahy v roce 1757 v něm zřídili stáj a lazaret, a díky svým aktivitám na poli vzdělávání nebyl jako mnoho jiných zrušen dekretem Josefa II.

Poslední dramatické chvíle zažil klášter po nástupu komunistů, kdy byl opatem Anastáz Opasek. Ten byl zatčen a dlouhodobě vězněn. Klášter byl roku 1951 rozpuštěn a mniši deportováni. Část areálu pak využívala StB pod krycím názvem „Montážní ústav“. Klášter se dočkal obnovy až po sametové revoluci a opatem se znovu stal Anastáz Opasek.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová