Jak se naučit 1000 slov v ivritu, kdo byl violoncellista David Popper a jak se žilo Židům v Mělníku

6. srpen 2023

Jak se rychle naučit 1000 hebrejských slovíček? Proč dnes připomínat violoncellistu Davida Poppera? A jak se kdysi žilo Židům v Mělníku?

1000 hebrejských slovíček

1000 hebrejských slovíček by mělo stačit k tomu, abyste se aspoň trochu dorozuměli s Izraelci. To tvrdí Efrat Barlev, autorka ilustrovaného slovníku, který se jmenuje právě 1000 hebrejských slovíček. Ta se můžete naučit díky veselým obrázkům, které znázorňují nejtypičtější životní situace od nakupování až po počasí.

„Slovník je rozdělen na témata, kde každé téma má svůj obrázek, který namaloval Aleš Čuma. A k tomu je ještě slovní zásoba a užitečné fráze. Na konci toho slovníku jsou také základní slova, jako čísla, barvy a předložky. A čtenář tam může najít také klasický česko-hebrejský slovník všech slov ze slovníku podle abecedy. Často používáme fráze a základní informace o gramatice hebrejského jazyka,“ vysvětluje Barlev.

Co je podle Efrat Barlev pro české studenty hebrejštiny nejtěžší? A jak se vlastně žije Izraelce v Česku a v Brně? Poslechněte si celý rozhovor s autorkou slovníku Efrat Barlev.

Pozapomenutý virtuos David Popper

Violoncellový král. Tak bychom mohli nazvat muže, který svůj život zasvětil právě tomuto hudebnímu nástroji. Od smrti violoncellového virtuosa a významného skladatele Davida Poppera uplyne 7. srpna 110 let. Jeho život připomíná v následujícím příspěvku Leo Pavlát.

„Svým životem byl David Popper Evropan, vlastí mu bylo Rakousko-Uhersko, za což si – i kvůli svému židovství – vysloužil nepřízeň v českém národním táboře. Svým uměleckým zaměřením pak byl tradiční romantik, který neusiloval o nové hudební formy. Jedno s druhým bylo nejspíše důvodem, proč jeho dílo zůstalo u nás nadlouho pozapomenuto. Jestliže se s ním v posledních letech můžeme opět setkat, je to významně zásluhou violoncellistů Jiřího Hoška a jeho dcery Dominiky Hoškové-Weissové,“ vysvětluje Pavlát.

Do jaké rodiny se Popper narodil? Co se stalo, když bylo Popperovi 15 let? A jaká byla jeho další kariéra? Poslechněte si celý příspěvek Leo Pavláta.

Mělník „židovský“

Po životě Židů v Mělníku nezbylo moc stop. Připomíná je už jen židovský hřbitov. Tamní komunita nebyla nikdy velká, přesto se tu našly osobnosti, které byly pro novodobou historii města důležité. Ať už šlo o místní podnikatele, členy Sokola nebo ty, kteří se podíleli na provozu místního kina. Do Mělníka také nedávno přibylo 13 kamenů zmizelých. Natáčela tam Kateřina Havránková.

Jak to v Mělníku vypadalo po roce 1848? Jaké rodiny v Mělníku žily? A s čím obchodovaly za první republiky? I to prozrazuje v rozhovoru Kateřiny Havránkové historička a pedagožka Renata Špačková.

Poslechněte si celý magazín Šalom alejchem. Provází ho hudební ukázky ze Suity pro dvě cella Op. 16 Davida Poppera. Hrají Jiří Hošek a Dominika Hošková-Weissová.

autor: Noemi Fingerlandová
Spustit audio