Jihočeské Netolice nabízejí výlet proti proudu času. Stojí v nich slovanské hradiště

19. červen 2015
Česko – země neznámá

Netolice jsou malé, možná i trochu ospalé městečko na jihu Čech. Před více jak tisíci lety tu ale vládl čilý městský ruch. Současní obyvatelé Netolic se rozhodli část dávno zaniklé slávy města obnovit a nedaleko centra začali znovu budovat přemyslovský hrad.

O Netolicích se píše už v Kosmově Kronice české. Uvádí se v ní, že v 10. století zde bylo hradiště, které patřilo Slavníkovcům. Toto tvrzení ale není úplně jisté. Archeologické výzkumy totiž ukazují spíš na to, že netolické hradiště nechali vybudovat Přemyslovci, jako jedno ze svých správních středisek.

Kromě toho napsal v 9. století anonymní letopisec, nazývaný Geograf bavorský, že na sever od Dunaje žije mocný kmen Znatoliců, který někteří historikové dávají do souvislosti právě s Netolicemi. Buď jak buď, městečko, které má nyní dva a půl tisíce obyvatel, patří mezi nejstarší sídla na jihu Čech.

Původní netolické hradiště leželo na vrchu zvaném Svatý Ján, jen pár kroků od středu městečka. Hradiště patřilo spolu se starou Práchní a Chýnovem ke správním střediskům jižních Čech. Bylo vystavěno starobylým způsobem, který předcházel době kamenných hradů a měst.

Výhled z hradeb

Hradiště mělo dobré podmínky k rozvoji, zejména díky vhodné poloze na obchodní stezce z Lince do Prahy. Archeologický výzkum prokázal intenzivní osídlení od 10. století až do zániku správní funkce hradu.

Ke konci 13. století ale hradiště postupně začalo ztrácet na významu, neboť mu vyrostla konkurence v nově založených Českých Budějovicích a také v kamenném hradu v Hluboké nad Vltavou. Hradiště nakonec postupně zaniklo, na jeho místě zůstal stát pouze kamenný kostelík svatého Jana, kolem kterého vznikl rozsáhlý hřbitov. Kostel byl na konci 18. století zbourán a hřbitov se proměnil v oblíbené výletní místo s ovocným sadem a restaurací.

Středověk neskončil, středověk trvá

Základy hradištního kostela sv. Jana, zbouraného v 18. století

Po roce 2000 začali na bývalé netolické akropoli archeologové se svými výzkumy. Výsledky jejich zkoumání byly natolik zajímavé, že se dohodli, že na místě vybudují muzeum pod širým nebem, které by návštěvníkům přiblížilo podobu místa v dobách jeho největší slávy.

A tak byl roku 2006 znovu postaven první dřevěný objekt, palisáda se strážní věží. Ta slouží zároveň jako rozhledna s výhledem na město a panorama nedaleké Šumavy. Všechny práce na stavbě byly prováděny dobovými technikami, s ověřováním původních technologií, materiálů i nástrojů.

Od té doby práce ustaly, nicméně se plánuje, že v dalších etapách by měly v areálu postupně vzniknout další objekty, jako návštěvnické centrum, ukázky bydlení, řemeslnických dílen, velmožský palác a uvažuje se i o obnovení kostela sv. Jana v raně středověké podobě.

Nad Netolicemi se znovu tyčí přemyslovský hrad

Archeopark Na Jánu, jak se replika přemyslovského hradiště v Netolicích jmenuje, je možné navštívit kdykoliv. Z centra městečka tam vede zeleně značená naučná stezka. Nenáročná trasa do mírného kopce měří zhruba půl kilometru.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1687.0981206570293!2d14.200986744646283!3d49.05121824734622!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDnCsDAzJzA0LjQiTiAxNMKwMTInMDMuNyJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1434706743492" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: Filip Černý
Spustit audio