Karviná

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zámek Fryštát hledejte v Karviné
0:00
/
0:00

Toto město ležící východně od Ostravy má nejstarší písemný doklad k roku 1321.

Ve zmíněném zápisu se vyskytují dvě jména, a to české Karvin a německé Arnoldsdorf, tedy Arnoldova ves. Podobná dvojjmennost byla ve Slezsku celkem běžná.

Česká varianta názvu byla odvozena od základu karv- (ve významu kráva), což odkazuje k praslovanskému korv- se stejným významem.

Příponu lze chápat dvojím způsobem: 1) buď to byla přípona -ina a název znamenal místo, kde se pasou krávy (pak by se ovšem toto místní jméno mělo psát s krátkým -a na konci); nebo 2) šlo o příponu -inná, a pak by se jednalo o karvinnou (louku), kraví pastvinu (a jméno by se mělo psát Karvinná). V každém případě je toto místní jméno z jazykového hlediska ojedinělým dokladem starobylého hláskového jevu.