Kopie Broumovské Madony přitahuje cyklisty v lukách u Velké Vsi

6. listopad 2015
Česko – země neznámá

Na Broumovsku v Královéhradeckém kraji se díky působení benediktinů vyskytovalo mimořádné množství drobných sakrálních památek. Nyní je lidé sami postupně obnovují. To je případ i Broumovské Madony a mariánského sloupu, který díky filantropii rodiny Sedláčkových stojí nyní na poli u Velké Vsi.

Broumovsko bylo spolu s Polickem od počátku 13. století církevním panstvím pod správou břevnovského řádu benediktinů. To je jeden z důvodů mimořádně velkého výskytu drobných sakrálních prvků v krajině. Pomníčky, kapličky a sošky ovšem často nechávali postavit sami lidé. Měly připomínat různé události, anebo vznikly jako vzpomínka na blízké duše.

O jejich vzniku se nevedly žádné zápisy a pátrání po jejich historii je takřka nemožné. Příběhy těchto staveb navíc často skončily poškozeným materiálem. Přesto se dnes najdou lidé, kteří chtějí obnovit ráz zdejší krajiny a na různých místech se proto objevují znovuobnovené stavby. Rodina Sedláčkova z Velké Vsi u Broumova takto zrestaurovala už několik objektů.

Čtěte také

Příběh sochy Madony

Podobný osud měl i sloup se sochou Madony, který byl v rozlámaném stavu uložen na dvůr technických služeb v Broumově, kde čekal na svůj konec. Josef Sedláček ze starých map zjistil, že na jeho pozemku kdysi stála socha sv. Jana Nepomuckého. Po dlouhém pátrání a nakonec i odbagrování půdy našel základy, na nichž sloup se sochou stával.

Opravený sloup s kopií Broumovské Madony

Rozhodl se proto na místo vrátit důstojný objekt a volba padla na sošku Broumovské Madony. Pískovcový podstavec, pětimetrový sloup a hlavice byly značně poškozené a bylo potřeba je zrestaurovat, rozluštit německý nápis a zakonzervovat. Originál sošky Madony byl ale výrazně poničený a navíc natolik cenný, že se rozhodlo o vytvoření kopie.

Práce se ujala mladá restaurátorka Pavla Szabová. Josef Sedláček nechal za pomoci Nadace Via a sdružení Omnium zrestaurovat kamenné části sloupu.

Sloup dnes „hlídá“ novou cyklostezku spojující Broumov s Polskem, která vede přibližně stejně jako kdysi takzvaná Svatojiřská cesta. Podél té bylo těchto staveb velké množství. I dnes se cyklisté mohou zastavit o kousek dál u dalšího sloupu se sochou Madony, kterou rodina Sedláčkových pomohla obnovit už před časem.

Spustit audio