Kostelu i poutnímu místu Malenisko na Provodově daly vzniknout prorocké sny místní mlynářky

26. září 2021

Poutní místo Malenisko se nachází na Zlínsku nedaleko Provodova. Stojí tam kostel zasvěcený Panně Marii Sněžné. Interiér svatostánku je památkově chráněný a zaujme půvabem jednoduchosti a prostoty.

Malenisko se nachází ve Vizovických vrších. Leží na úbočí hřebene Brda asi kilometr jihovýchodně od Provodova. Vedle kostela Panny Marie Sněžné stojí novodobý oltář, který slouží pro bohoslužby pod širým nebem.

Samotný kostel je spojený s pramenem, který vyvěrá pod oltářem. Za kostelem je pak studna se zázračnou vodou. „Ten pramen se zjevil v jednom z prorockých snů, které měla mlynářka Anna Laštovicová, která v 18. století žila tady pod kopcem. Ve snech se jí zjevoval anděl, který ji učil různé modlitby. V jednom tom snu se jí zjevil v podobě bělovlasého stařečka,“ vypráví místní průvodce Jan Slovák.

Mlynářka měla v té době problémy se zrakem. Ve snu viděla pramen a stařeček jí řekl, že když si v té vodě opláchne oči, zrak se jí zlepší. A jako znamení zabodl do toho pramene bílou hůl. „Když pak ráno šla mlynářka do kostela do Pozlovic, uviděla tu hůl, vzpomněla si na sen a omyla si oči. A zrak se jí skutečně zlepšil,“ dodává průvodce. Legenda o zázračném uzdravení se pak šířila po krajině.

Hlavní oltář kostela

Od roku 1712 sem pak putovali lidé ze širokého okolí a mnozí se prý také dočkali uzdravení. Dorota Jahodíková z Pašovic věnovala jako poděkování za uzdravení poutnímu místu obraz Matky Boží kojící, který je jedinečný svým námětem. Původně byl zavěšen u studánky. Dnes ho příchozí mohou vidět v poutním kostele.

Kromě pramene nebylo tehdy na Malenisku nic. Jen les a stezka vedoucí do Pozlovic. Když se v roce 1725 vodou z pramene údajně vyléčil majitel luhačovického panství Wolfgang Serényi z moru, nechal postavit u studánky nejprve dřevěnou kapličku, která byla o deset let později nahrazena kaplí zděnou. Dnešní podobu dostal kostel v roce 1850, kdy byla kaple rozšířena o chrámovou loď.

autor: Andrea Kratinová
Spustit audio